Контрольні запитання - Методичні вказівки щодо їх виконання. Призначена для студентів з галузі знань 0305 економіка... Контрольні запитання Учебный сайт
Учебные материалы


Контрольні запитання - Методичні вказівки щодо їх виконання. Призначена для студентів з галузі знань 0305 економіка...бет6/6Дата18.04.2016өлшемі1.13 Mb.түріМетодичні вказівки 4 5 6

:

file
file -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
file -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
file -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
file -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
file -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
file -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
file -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
file -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
file -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары

Контрольні запитання

1. Викладіть особливості аналізу діяльності КБ.

2. Як оцінюється кредитоспроможність позичальника-підприємства в КБ?

3. Обґрунтуйте необхідність великої кількості економічних нормативів банківської діяльності для її аналітичної оцінки.

4. Визначте особливості методики аналізу діяльності КБ.

5. Укажіть переваги і недоліки коефіцієнтного аналізу.

6. Обґрунтуйте систему показників для оцінки ефективності банківської діяльності.

7. Які особливості аналізу фінансової звітності КБ за базельською системою?

8. У чому полягає сутність GAР-аналізу?

9. Як здійснюється рейтингова оцінка діяльності КБ? Хто її проводить?

10. Які особливості аналізу діяльності страхових компаній і пенсійних фондів?
4 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
    1. Вибір варіанта

Вибір варіанта роботи студентом проводиться відповідно до двох останніх цифр номера залікової книжки. Наприклад, якщо номер залікової книжки студента Іванова А.Н. складає 168968, то номер варіанта контрольної роботи - №68.


4.2 Вихідні дані


Базові вихідні дані для всіх варіантів завдань надані у таблицях 4.1 та 4.2.
Таблиця 4.1 – Показники основної операційної діяльності підприємства

Показник

Попередній період

Поточний період

план

звіт

1. Обсяг відвантажених труб, т

166 067

383 870

344 072

2. Виробнича потужність, т/рік

455 400

544 500

544 500

3. Коефіцієнт використання виробничої потужності, дол.од. (3=1/2)4. Продуктивність прокатного стана, т/годину

54,78

66,00

57,97

5. Номінальний час роботи стана, годин

4 749

7 292

7 770

6. Поточні простої стана від номінального часу, %

в тому числі з організаційних причин (відсутність заготовки, енергоносіїв, інструменту)37,0
2,8

20,0
-

26,0
7,1

7. Поточні простої стана, годин

у тому числі з організаційних причин1757

133


-

-


2020

552


8. Фактичний час роботи стана, годин (8=5-7)

2 992

5 833

5 750

9. Обсяг виробництва труб, т (9=4*8)10. Брак продукції, т

7 375

-

11 460

11. Питома вага браку, % від обсягу виробництва (11=10/9*100)12. Втрати від браку, тис. грн.

39 060

-

78 000

13. Кількість рекламацій, шт.

9

-

5

14. Втрати від реалізації, тис. грн.

1 209

-

700

15. Кількість порушень технологічних інструкцій, шт.

20

-

10

Таблиця 4.2 – Основні показники господарської діяльності підприємства

Показник

Попередній період

Поточний період

план

звіт

1

2

3

4

1. Обсяг виробництва труб, т

Дивись таблицю 4.1

2. Товарна продукція в діючих цінах, тис. грн.

1 237 170

2 895 580

2 865 721

3. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

1 251 476

2 878 400

2 860 572

4. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

1 317 761

2 588 470

2 626 611

5. Валовий результат, тис. грн. (5=3-4)

прибуток


збиток6. Інші операційні доходи, тис. грн.

253 514

800 000

765 018

7. Адміністративні витрати, тис. грн.

36 244

35 000

39 948

8. Витрати на збут, тис. грн.

97 936

95 000

99 270

9. Інші операційні витрати, тис. грн.

253 514

600 000

765 018

10. Фінансові результати від операційної діяльності, тис. грн. (10=5+6-7-8-9)

прибуток


збиток11. Податок на прибуток (ставку див. [2]), тис. грн.12. Чистий фінансовий результат,

тис. грн. (12=10-11):

прибуток

збиток
Продовження таблиці 4.2

1

2

3

4

13. Елементи операційних витрат,

тис. грн., у тому числі:

13.1. матеріальні витрати

13.2. витрати на оплату праці

13.3. відрахування на соціальні заходи

13.4. амортизація

13.5. інші операційні витрати

1 189 514

52 342

14 540


59 612

117 243


170 760


2 314 964

88 506

27 657


113 397

218 577


14. Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

3 604

3 940

3 860

15. Продуктивність праці, грн./грн. (15=2/14)16. Середня зарплата на одного робітника, грн./чол./рік (16=13.2/14)17. Витрати на 1 грн. товарної продукції, коп./грн.18. Сума активів, тис. грн., у тому числі:

18.1. основних засобів

18.2. оборотних засобів

22 006 760

1 154 734

731 095

2 500 000

2 411 193

1 066 577

1 022 515

19. Фондовіддача, грн./1000 грн. (19=(2/18.1)/100020. Матеріаловіддача, грн./грн. (20=2/13.1)21. Рентабельність продукції, %22. Рентабельність виробництва, %23. Рентабельність активів, %24. Дебіторська заборгованість, тис. грн.

206 010
333 850

25. Кредиторська заборгованість,

тис. грн.595 190
773 840

Індивідуальні вихідні дані для таблиць 4.1 та 4.2 студенти формують самостійно на підставі базових, коригуючи їх відповідно до наведеної нижче моделі 4.1:


Вінд=Вбаз*(1+NN/100), (4.1)
де Вінд – величина показника за індивідуальним варіантом;

Вбаз – величина відповідного показника за базовим варіантом;

NN – номер варіанта;

Інші показники таблиць 4.1 та 4.2 визначаються студентами самостійно згідно з встановленою методикою складання фінансової звітності. Наприклад, показник ”Валовий прибуток” у базовому варіанті дорівнює різниці між показниками ”Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” та ”Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)” і складає 720616-681869=38747 тис.грн.
    1. Стислі методичні вказівки щодо вирішення аналітичних задач

1. Спочатку дається оцінка ступеню виконання планових завдань у поточному періоді як відношення фактично досягнутої величини показника до його планового рівня. Одиниця виміру - %.

2. Досліджується динаміка показників з метою оцінки тенденцій їх розвитку за допомогою темпів зростання, які розраховуються як відношення звітного рівня показника у поточному періоді до рівня, досягнутого у попередньому періоді (одиниця виміру – доля одиниці).

3. Оцінюється змінювання фактичного рівня показника порівняно з його плановим значенням та порівняно із значенням, досягнутим у попередньому періоді; кількісна оцінка надається за допомогою абсолютного та відносного (в %) відхилень.

Для вирішення наступних аналітичних задач виконані розрахунки слід узагальнити в аналітичних таблицях, форма яких наведена у таблицях 4.3 и 4.4.

Таблиця 4.3 – Аналіз виконання установлених завдань з основних показників діяльності підприємства


Показник


Поточний період

Оцінка виконання плану, %

Відхилення, ±

по плану

фактично

абсо-лютне

відносне, %

1

2

3

4=3/2*100

5=3-2

6=5/2*100

Згідно з індивіду-альним варіантом з табл. 4.1 і 4.2 (надані та розраховані)Таблиця 4.4 – Аналіз динаміки основних показників діяльності підприємства


Показник


Фактично у

Темп росту, дол. од.

Відхилення, ±

поперед-ньому періоді

поточ-ному періоді

абсо-лютне

відносне, %

1

2

3

4=3/2

5=3-2

6=5/2*100

Згідно з індивіду-альним варіантом з табл. 4.1 і 4.2 (надані та розраховані)4. Визначаються причини змінювання основних показників порівняно з планом поточного періоду та порівняно з досягнутим їх рівнем у попередньому періоді. Для вирішення цієї аналітичної задачі слід використовувати теоретичні знання зв’язків між показниками та інформацію, наведену в таблицях 4.1-4.4.

5. Проводиться факторний аналіз показників: валовий прибуток (або збиток), чистий фінансовий результат, фонд оплати праці.

6. Зробити висновки з проведеного аналізу щодо виявлених резервів підвищення ефективності діяльності. Запропонувати заходи щодо поліпшення основних показників діяльності.7. Навести перелік використаної літератури.


Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная