5.2. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - Програма соціально-економічного та культурного розвитку Основні завдання: Очікувані результати: Основні завдання: Учебный сайт
Учебные материалы


5.2. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - Програма соціально-економічного та культурного розвиткубет6/11Дата01.05.2016өлшемі1.1 Mb.түріПрограма 4 5 6 7 8 9 10 11

 • 5.3. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
 • 6.1. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

:


5.2. НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток та ефективне використання науково-технічного потенціалу і високий рівень інноваційної активності суб’єктів господарювання є визначальним фактором економічного зростання та підвищення добробуту населення.


Основні завдання: • сприяти ефективному використанню результатів науково-технічної діяльності, з метою подолання енерго- і ресурсовитратного характеру виробництв, технічному оновленню промислових підприємств та, відповідно, підвищенню конкурентоспроможності продукції;

 • сприяти залученню інвестицій в інноваційну діяльність підприємств.


Очікувані результати: • збільшення кількості підприємств, які впроваджують інноваційні технології;

 • збільшення випуску інноваційної продукції на 15 відсотків;

 • підвищення конкурентоспроможності продукції, яку випускають підприємства міста.


5.3. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ


Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми у 2008 році буде здійснюватися за рахунок власних коштів підприємств, інвесторів, коштів державного та міського бюджетів, а також кредитних ресурсів банків.

Основні завдання: • розроблення міського бюджету за програмно-цільовим методом;

 • підвищення результативності бюджетних видатків та відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення визначених цілей та виконання поставлених завдань;

 • покращення інформаційної діяльності щодо залучення інвестицій в економіку міста;

 • представлення інвестиційних проектів міської ради та підприємств міста на економічно-інвестиційних форумах.


Очікувані результати: • збільшення надходжень податків та зборів до загального фонду міського бюджету на 12,8 відсотків;

 • забезпечення надходжень до бюджету розвитку міського бюджету в сумі 96 млн.грн.;

 • збільшення надходжень інвестиційних внесків до фонду розвитку соціальної інфраструктури на 10 відсотків, до спецфонду (автодороги) на 5,2 відсотки.6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ТА ДОБРОБУТУ МЕШКАНЦІВ
6.1. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Останніми роками ситуація в місті характеризується від’ємним природним приростом та позитивним міграційним сальдо. Ситуація, що склалася з природним відтворенням та міграцією населення згубно впливає на вікову структуру, тобто поступово зростає частка осіб після працездатного віку.Ринок праці міста характеризується позитивними тенденціями зростання зайнятості, зменшення безробіття та зростання середньомісячної заробітної плати працівників. Однак, проблемою залишається наявність заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях. З метою її ліквідації виконавчими органами міської ради щотижнево проводиться моніторинг заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях міста. Підприємства, які не виконують графіків погашення заборгованості, заслуховуються на міській та районних комісіях з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, детінізації заробітної плати. Інформація щодо підприємств, у яких тривалий час є заборгованість з виплати заробітної плати, та керівників цих підприємств, які не вживають відповідні заходи для її погашення, систематично скеровується в міську та районні прокуратури міста для розгляду та відповідного реагування згідно чинного законодавства.

Основні завдання: • сприяння покращенню демографічної ситуації в місті;

 • збільшення доходів населення;

 • зниження частки населення із низькими доходами та працівників з рівнем заробітної плати нижче від мінімальної заробітної плати;

 • забезпечити своєчасну виплату заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях міста;

 • сприяти самостійній зайнятості населення, розвитку малого та середнього підприємництва;

 • забезпечити розширення сфери застосування праці за рахунок збереження діючих та створення нових робочих місць;

 • забезпечувати підвищення якості робочої сили шляхом розвитку професійної освіти та перекваліфікації мешканців міста.


Основні заходи:Назва заходуФінансове забезпечення та джерело фінансування, тис.грн.Державний та обласний бюджетиМіський бюджетІнші джерела1234Відповідають за виконання: Управління економіки, Міський центр зайнятості населення

Витpати на pеалізацію заходів щодо спpияння зайнятості і соціального захисту населення від безpобіття – всього

х

х

12020,0

в тому числі:


 • працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій працедавцям

х

х

2500,0

 • пеpепідготовка незайнятих трудовою діяльністю громадян

х

х

1100,0

 • оплата пpаці гpомадян, які скеровуються на гpомадські pоботи

х

х

320,0

 • виплата допомоги з безpобіття

х

х

8100,0


Очікувані результати: • збільшення народжуваності на 0,1 відсоткового пункта більше 2007 року;

 • збільшення наявного населення міста на 1,5 тисяч осіб за рахунок міграційних процесів;

 • створення 7 тисяч нових робочих місць на підприємствах та організаціях міста;

 • зростання рівня середньої заробітної плати на 22 відсотки;

 • ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати;

 • забезпечення виплати заробітної плати на підприємствах міста не менше мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством.6.2. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ


У сфері соціального захисту політика міської ради спрямовується на здійснення делегованих державою повноважень, яке полягає у наданні малозабезпеченим громадянам різних видів допомог, зокрема субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, допомог малозабезпеченим сім’ям, пільг громадянам, які мають на це право відповідно до законів України; а також створення у м. Львові ефективної, прозорої, інноваційної, конкурентної системи соціальних послуг згідно з міжнародними стандартами; планування та реалізація місцевих програм соціального захисту; здійснення індивідуальної соціальної роботи відповідно до потреб і запитів громадян; уніфікація та автоматизація роботи управління для створення сприятливих умов функціонування установ, закладів і служб соціальної сфери різних форм власності та координація їх діяльності.

Основні завдання: • покращення роботи соціального захисту, а саме: автоматизація роботи працівників, для вдосконалення системи вивчення потреб мешканців міста та надання соціальних послуг насамперед потребуючим категоріям міста;

 • додаткова матеріальна підтримка окремим категоріям мешканців міста у напрямках соціальної допомоги, соціального підйому та соціальної подяки;

 • активізація ролі громади міста у вирішенні соціальних проблем через створення громадських колегій та залучення громадських організацій до надання соціальних послуг у реалізації міських програм;

 • реконструкція та ремонт приміщень (в.т.ч. пунктів прийому громадян та підпорядкованих установ) для обслуговування мешканців міста органом соціального захисту.Основні заходи:Назва заходуФінансове забезпечення та джерело фінансування, тис.грн.Державний бюджетМіськийбюджет123Відповідає за виконання: Управління соціального захисту

Створення інформаційної бази даних з доступом «клієнт-сервер»

х

1800,0

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

78888,0

х

Надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

18801,5

х

Надання допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та дітям-інвалідам

189631,9

х

Надання пільг на послуги зв’язку

5105,3

х

Надання інших пільг населенню (проїзд для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, путівки на сан.-кур. лікування, компенсація за бензин)

1196,7

х

Інші видатки на соціальний захист (одноразова матеріальна допомога, адресна допомога, допомога на поховання, доплата до пенсії воїнам УПА, компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, щомісячна виплата членам Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод та видатки на придбання карток репресованим особам)

х

7931,2

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів праці на оплату житлово-комунальних послуг)

х

3039,9

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів

х

240,0

Забезпечення функціонування територіальних центрів та відділень соціальної допомоги на дому

х

6465,0

Забезпечення функціонування інших закладів соціального захисту (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян, комунальний заклад «Соціальний готель», Львівський міський соціальний центр, Львівський міський реабілітаційний центр)

х

3771,2

Надання пільг на послуги зв’язку (50 %) учасникам бойових дій УПА, інвалідам війни УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів

х

54,0

Щомісячна доплата інвалідам І групи

х

75,6

Доплата сім’ям, в яких народилось одночасно троє та більше дітей

х

42,4

Одноразова виплата матерям, які виховують неповносправних дітей до дня Матері

х

525,0

Одноразова виплата дітям до 18 років, у яких померли обоє батьків або які залишились без батьківського піклування до Дня захисту дітей

х

180,0

Забезпечувати нарахування і виплату допомоги сім’ям, які мають на утриманні 6 і більше дітей віком до 18 років путівками для організації батьками їх відпочинку або оздоровлення

х

308,0

Щомісячна виплата сім’ям, які виховують четверо і більше дітей віком до 18 років

х

326,0

Одноразова виплата інвалідам 1, 2, 3 груп та дітям інвалідам, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС до річниці Чорнобильської катастрофи

х

81,4

Забезпечення виплати компенсації вартості путівки особі, яка супроводжує інвалідів 1 групи, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС

х

63,0

Проведення централізованих заходів до святкових та визначних дат

х

300,0

Проведення конкурсу соціальних проектів

х

1599,6

Реалізація проектів, які співфінансуються із залученням іноземних інвестицій

х

521,3

Всього:

293623,4

27323,6


Інвестування в розвиток галузі: • фонд розвитку соціальної інфраструктури – 839,5 тис.грн.;

 • бюджет розвитку міського бюджету – 4803,3 тис.грн.


Очікувані результати: • створена інформаційна база (видатки із загального фонду міського бюджету – 1800,0 тис. грн.);

 • розширена сфера надання соціальної допомоги потребуючим категоріям населення: 25 інвалідам І групи; 7 сім’ям, в яких народилася трійня і більше дітей; матерям, у яких діти-інваліди до 18 років; 600 дітям до 18 років у яких померли обоє батьків або які залишилися без батьківського піклування; 41 сім’ї, яка має на утриманні 6 і більше дітей; 180 сім’ям у яких на вихованні є четверо та більше дітей; 145 інвалідам ІІ групи і 527 інвалідам ІІІ групи учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та 10 дітям-інвалідам, захворювання яких пов’язане з аварією на ЧАЕС; 25 особам, які супроводжують на лікування інваліда І групи, захворювання якого пов’язане із аварією на ЧАЕС (видатки із загального фонду міського бюджету – 1601,4 тис.грн.);

 • створені громадські колегії за участю громадських організацій, які працюють/об’єднують осіб з особливими потребами та безпритульних;

 • залучена громада міста до вирішення соціальних проблем на виконання міських програм шляхом фінансовопідтриманих громадських організацій інвалідів та ветеранів, дофінансованих проектів громадських організацій та дофінансованих проектів громадських організацій із залученням іноземних інвестицій (видатки із загального фонду міського бюджету – 2360,9 тис.грн.);

 • проведені 12 централізованих заходів до святкових та визначних дат у місті (видатки із загального фонду міського бюджету – 300,0 тис.грн.);

 • виконані заходи Програми створення у м.Львові універсально-доступного середовища та Програми соціального захисту та реабілітації людей з особливими потребами;

 • покращені умови обслуговування мешканців міста, шляхом завершення реконструкції приміщень Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян, вул. Кирилівська 3а (видатки із бюджету розвитку міського бюджету – 2419,3 тис. грн.) та проведеного капітального ремонту приміщень районних відділів соціального захисту (видатки із бюджету розвитку міського бюджету – 2384,0 тис.грн. та фонду розвитку соціальної інфраструктури – 839,5 тис. грн.).

6.3. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ


Окрема увага приділяється здійсненню соціального та правового захисту неповнолітніх. Зокрема, постійно проводиться робота з профілактики нездорових тенденцій серед дітей, організовуються профілактично-оздоровчі табори, табори праці та відпочинку для підоблікових неповнолітніх. Велика увага приділяється роботі щодо розвитку сімейних форм опіки, а саме: усиновлення, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та міні-сиротинців.

Основні завдання: • формування громадської думки щодо нетерпимості до протиправних проявів у поведінці неповнолітніх;

 • сприяння створенню та діяльності установ різних форм власності, які надають соціальні послуги дітям соціально-незахищених категорій населення;

 • активізувати проведення заходів первинної профілактики нездорових тенденцій у дитячому середовищі;

 • подальший розвиток сімейних форм опіки над неповнолітніми, які втратили сім’ю.


Основні заходи:Назва заходуФінансове забезпечення та джерело фінансування, тис. грн.Державний бюджетМіський бюджетІнші джерела1234Відповідає за виконання: Відділ у справах дітей

Проводити різнопрофільні табори для підобліко-вих неповнолітніх

50,0

34,0

5,0

Проводити конференції, семінари-практикуми, круглі столи та інші заходи

х

5,0

x

Проводити рейди з виявлення жебраків, волоцюг та дітей, які ухиляються від навчання

х

10,0

x

Надати фінансову підтримку недержавним органі-заціям, які проводять профілактичні заходи з підобліковими неповнолітніми

х

10,0

х

Забезпечити фінансування видатків на транспортне забезпечення профілактичних та організаційних заходів

х

10,0

x

Забезпечити видання поліграфічної продукції інформаційно-методичного спрямування

х

20,0

x

Провести заходи профілактичного спрямування за місцем проживання неповнолітніх

х

5,0

x

Створити та забезпечити функціонування прийом-них сімей та дитячих будинків сімейного типу

400,0

20,0

30,0

Покращувати матеріально-технічне забезпечення установ та закладів, які працюють з дітьми

х

6,0

х

Всього:

450,0

120,0

35,0


Очікувані результати: • зменшення на 7 відсотків злочинності серед дітей у місті;

 • утворення 2 прийомних сімей (видатки із державного бюджету – 400,0 тис.грн., загального фонду міського бюджету – 20,0 тис.грн. та інших джерел – 30,0 тис.грн.);

 • забезпечити відпочинок в різнопрофільних таборах 150 підоблікових неповнолітніх (видатки із державного бюджету – 50,0 тис.грн., загального фонду міського бюджету – 34,0 тис.грн. та інших джерел – 5,0 тис.грн.).Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная