Автомобиль көлiгiмен жүктердi тасымалдау қағидасын бекiту туралы - бет 6 К е с Учебный сайт
Учебные материалы


Автомобиль көлiгiмен жүктердi тасымалдау қағидасын бекiту туралы - бет 6бет6/8Дата17.04.2016өлшемі1.28 Mb. 4 5 6 7 8

  • Тапсырыс берушiнiң қолы
  • АВТОМОБИЛЬ МЕН ТIРКЕМЕЛЕРДIҢ ЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРI
  • Баға қоюшының қолы
  • ЖҮРГIЗУШIГЕ ТАПСЫРМА

:

sites -> default -> files -> txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Телефон байланысы қызметтерін көрсету қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Ұялы байланыс қызметтерін көрсету қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын есепке қойылған шетелдік теле-, радиоарналардың 2014 жылғы 1 шілдегі жағдай бойынша тізімі
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Әуе кемелерін ұшу алдында және арнайы жете тексеру қағидалары Жалпы ережелер
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кәсiптiк даярлығының үлгiлiк бағдарламасын бекiту туралы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Авиация персоналы куәлiктерiн беру және қолданылу мерзiмiн ұзарту қағидаларын бекiту туралы
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды iздестiру-құтқарумен қамтамасыз етудi ұйымдастыру жөнiндегi қағидаларды бекiту туралы"
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Қара, түсті, бағалы металдар балқымаларын және осы металдардың негізінде алынатын қорытпаларды өндіру бойынша қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары
txt,%20pdf,%20docx,%20doc,%20zip,%20rar,%20xls,%20xslx,%20png,%20jpg,%20tiff,%20djv -> Ұлттық электрондық ақпараттық ресурстар мен ұлттық ақпараттық жүйелердің тізбесі

Баға қоюшының қолы ______________________

 
 
 


 
 
 
 

К


е


с


ус


ы


з


ы


ғ


ыТАПСЫРЫС БЕРУШIНIҢ ТАЛОНЫ

№ ________ жолдама


параққа сериясы _______________
200_______ ж "________" ________

Тасымалдаушы ____________________


                    атауы

Автомобиль ______________________


         маркасы, мем. нөмiр
             белгiсi үлгiсi

Тiркеме ___________________________


       маркасы, мем. нөмiр белгiсi
                  үлгiсi

Тапсырыс берушi __________________


                       атауы

___________________________________


Жауапты тұлғаның Т.А.Ә а. лауазымы

Қозғалыс бағыты (тапсырыс берушi толтырады)

сапар №

қайдан

қайда

26

27

28


Уақыты
(сағ.
мин.)

келген
кездеТапсырыс берушiнiң қолыкеткен
кездеЖелiде тұрып қалу

Спидометр
көрсеткiшi

келген
кездеатауы

 


коды
 

 


күнi және
уақыты

Жауапты
тұлғаның қолы

кеткен
кездеаяқталуы

басталуы

Қоса берiлген
ТКЖ

сапарл. саны

 

ТКЖ саны

Тапсырыс берушiнiң қолы мен штамп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
(Тасымалдаушы толтырады)


АВТОМОБИЛЬ МЕН ТIРКЕМЕЛЕРДIҢ ЖҰМЫС НӘТИЖЕЛЕРIжанармай
шығысы, л

тапсырмадағы уақыт
(сағ. мин)

Жүкпен
жүрген
сапарлар
саны

Жүрiс(км)

барлығы

 


Норма бойын.

нақты

автомобильдiң

тiркеменiң

Оның
iшiнде
автомо-
бильдiң
тiркеме-
нiң тех.
ақаул.
бойынша

Авто-
мобильдiң

Тiр-
ке-
ме-
нiң

34

35

36

37

42

43

44

45

құнды
есептеу

төленген
уақыты

барлық
жүрiс

сапарлар
жөнелтiмдерi

барлығы
төлеуге

 

БАҒА ҚОЮ

___________________


 
 

 

еңбекақы21

22

23

24

25
коды

сомасы

Өлшем
бiрлiгi

сағ.
мин.

км
тг.т


Орындалды


Х


Тариф


Х


Төлеуге


Баға қоюшының қолы

________


Автомобиль көлiгiмен жүктердi
тасымалдау қағидасына   
2-қосымша          

      4к нысаныТасымалдаушы                  

ЖҮК


мөртабанның  сериясы __ 

АВТ0МОБИЛIНIҢ № _


орны

                   ЖОЛДАМА ПАРАҒЫ

 
              "__" ___________ 200_ж
              Жұмыс режимi _______  ------
                                   |      |
                                    ------
                 ___________ Коды

                Легi_______ Бригадасы

                                   _______
Автомобиль ____________ Көлiкжай  |       |
            маркасы мем. №         _______
             үлгiсi                _______
Жүргiзушi    __________ Таб №     |       |
          Т.А.Ә Жеке             _______
           басы куәлiгiнiң №       _______
Тiркеме     1 ________   Гараж №  |       |
           маркасы  мем.№          _______
Тiркеме     2 ________   Гараж №  |       |
           маркасы  мем.№          _______
Тiркеме     3 ________ Гараж №    |       |
           маркасы  мем.№          _______

Алып барушы тұлғалар:


_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Жүргiзушiнiң және автомобильдiң жұмысы

Операция

Кесте
бойынша
уақыт

нөлдiк
жүрiс,
км

спидо-
метр
көр-
сет-
кiшi

iс жүзiндегi
уақыты, күнi,
айы, caғ., мин.

сағат

мин

1

2

3

4

5

6

гараж-дан
шығу
гараж
-ға қай-
таруЖанармай қозғалысы, литр

жанар-
май-
дың
мар-
касы

марка
коды

берiлдi

қалдық

тапсырылды

норм.
өлш.
коэф.

жұмыс
уақыты
сағ

шық-
қан

қайтар
-ған
кезде

арнайы
жаб-
дық

қоз-
ғал-
тқыш

7

8

9

10

11

12

13

14

15қол-
дары:

май
құюшының

механ.

механ.

май
құю.

диспетчердiң
жанар
майға
берiл
-ген
талон
дар-
дың
серия
. мен
нөм.


ЖҮРГIЗУШIГЕ ТАПСЫРМАкiмнiң
иелiгiне

келу
уақыты,
сағ.,
мин.

жүктi
қайдан алу
керек

жүктi қайда
жеткiзу керек

жүктiң атауы

жүкпен
жүрген
сапарлар
саны

қашықт.,
км

тасы-
мал-
дау,
тонна

16

17

18

19

20

21

22

23

Жиынтығы


Жүргiзушi куәлiгiн тексердi тапсырма бердi,
____________ л жанармай берiлсiн.
Диспетчердiң қолы ____________________
Жүргiзушi денсаулық жағдайы бойынша
басқаруға жiберiлген,
қолы              ________________
                   мөртабан

Автомобиль техникалық жағынан жарамды _____________________


Шығу рұқсат етiлген, механиктiң қолы ______________________
Автомобильдi, қабылдады, жүргiзушiнiң қолы ________________
                           жарамды
Автомобиль қайтқан кезде -----------
                           жарамсыз

Ерекше белгiлерi:__________________________________


                 __________________________________
                 __________________________________
                 __________________________________
Жүргiзушi тапсырды _____________ Механик қабылдады ______________

Жүйелiлiгi

сапар-
лар


қоса берiлген
тауар-көлiк
жүкқұжаттарының №

келу уақыты,
сағ., мин

жүк алушының
қолы мен мөрi

тасымалдаушының белгiлерi

24

25

26

27

28

_____    ТКЖ саны      _______
|_____|                |_______|____________ дана    Жүргiзушi  _________ Диспетчер
                                (жазумен)            тапсырды             қабылдады

Желiде тұрып қалу

БАҒА ҚОЮ ________________

атауы

коды

күнi және уақыты

Жауапты
тұлғаның
қолы

 
 


басталуы

аяқта-
луы

  

29

30

31

32

33

  

АВТОМОБИЛЬ МЕН ТIРКЕМЕЛЕР ЖҰМЫСЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРI

жанармай шығыны
(литр)

тапсырмадағы уақыт (сағ., мин)

норма
бойынша

нақты

барлығы

оның iшiнде автомобильдiң

автомо-
бильдiң

тiркеме-
нiң

қозғалыс-
тағы

тұрғандағы

барлығы

тиелу, түсiрiлу
кезiнде

техн.
ақаул.
бойынша

барлығы

норматив-
тен артық

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

 


      таблицаның жалғасы

 
 


Жалақы

жүкпен
жүрген
сапарлар
саны

жүрiс (км)

тасымалданды
(тонна)

орындалды (ткм)

коды

сомасы

жалпы

оның iшiнде жүкпен

барлығы

оның
iшiнде
тiрке-
мелер-
мен

барлығы

оның
iшiнде
тiркеме-
лермен

52

53

авто-
моби-
льдiң

тiрке-
менiң

автомо-
бильдiң

тiрке-
менiң  


43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

 


автомобиль
маркаларының кодтары ________   тiркемелердiң ____________    Жұмыстың автом.-күндерi__

Автомобиль көлiгiмен жүктердi


тасымалдау қағидасына  
3-қосымша       

Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная