Экономика факультеті - бет 23 Модульдің атауы және шифр Модульге жауапты Модуль түрі Учебный сайт
Учебные материалы


Экономика факультеті - бет 23бет23/40Дата28.04.2016өлшемі5.15 Mb. 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 40

:

files -> moduldercatalog -> 2014 2kurs
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
2014 2kurs -> АҚпараттық технологиялар және инженерлік факультеті
2014 2kurs -> Жаратылыстану факультеті
2014 2kurs -> ЗАҢ факультеті
2014 2kurs -> Филология факультеті
moduldercatalog -> Жаратылыстану факультеті
moduldercatalog -> Әлеуметтік ғылымдар факультеті модульдер (ПӘндер) каталог І
moduldercatalog -> ПӘндер каталог І түркістан 2014 жМодульдің атауы және шифрYat2210 Ясауитану

Модульге жауаптыТ.ғ.к., доцент Н.Каттабекова, т.ғ.к., доцент Д.Мұстапаева

Модуль түріӘлеуметтік коммуникативтік модуль

Модуль дәрежесіБакалавриат

Аптадағы сағат саны1+1+0

Кредит/ECTS саны2/3

Оқу түрікүндізгі

Семестр3

Білім алушылардың саны8

Модульдің пререквизиттері-

Модуль мазмұныСопылық ілімнің ерекшеліктері, Ясауидің өмірі мен ілімі, оның негізгі ұстанымдары; түркі халықтары тарихында және бүгінгі күндегі Ясауи ілімінің маңызы; Ясауидің нақыл-өсиеттері, адамның рухани-моральдық дамуына қатысты ойлары; Ясауи ілімінің қазақ дүниетанымындағы орны мен рөлі, маңызы туралы жүйелі рухани-танымдық білім беріледі. Рухани бастау болып табылатын Қожа Ахмет Ясауи iлiмi мен дүниетанымы қазақ мәдениетi мен адам әлемiнiң дiлдiк түлеу құбылысы тұрғысынан маңызды орынға ие болып отыр. Бүгiнгi таңда Ясауи iлiмiнiң мәнiн, маңызы мен ерекшелiктерiн анықтау – тарихымыздың өткенi мен бүгiнi арасындағы рухани арналар сабақтастығын қалпына келтiруге ықпал етедi.

Құзыреттер және оқыту нәтижелеріЖҚ-2

- Дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды философиялық мәселелерді сараптай білуге қабілетті;


Білімі:

- Ұлттық, отандық тарих туралы түсінігі болуы қажет

(ЖҚ-1)

; Қожа Ахмет Ясауи өмірі мен дүниетанымы, шығармалары мен көзқарастары туралы түсінігі болу:

- Ахмет Ясауи шығармаларының негіздерін, сондай-ақ дүниелік мазмұндар мен мақсаттар мәселелеріне зерттеу әдістерінің ерекшеліктерін білу;

(ЖҚ-1)

.

Білігі:

- Сопылық ілімінің негізін білу;

- Көптеген рухани және діни ілімдерді ажырата білу, оларға қатысты қалыптастыра алу, басқа адамдардың діни немесе атеистік сенімдеріне құрметпен және төзімділікпен қарау;

(ЖҚ-7);Құндылық құраушылары:

Оқу бағдарламасына сәйкес Ясауитану пәні бойынша білімгерлердің терең білімдерін қалыптастыру, оқуға берілген кредит саны шеңберінде Ясауи дүниетанымының өзекті мәселелерін түпкілікті меңгерту, алған білімдерін тәжірибеде қолдануға үйрету болып табылады

(ЖҚ-2).Қорытынды бақылау түріЕмтихан

Кредиттерді алу шартыЛекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы1 семестр

Әдебиеттер 1. Қ.А.Ясауи, Диуани Хикмет, Алматы, 1998

 2. Қ.А.Ясауи, Пақырнама және мiнажатнама, Түркiстан, 1992

 3. Н.К.Зейбек, Қ.А.Ясауи жолы және таңдамалы хикметтер, Анкара, 2003

 4. Д.Кенжетаев, Қ.А.Ясауи дүниетанымы, Түркiстан, 2004

 5. Қ.А.Ясауи, Көңiлдiң айнасы, дай:Д.Кенжетайев, Анкара, 2001

 6. С.Хизметли, Дiнтану, Шымкент, 2001

 7. М.Исаұлы; Қ.Жолдыбайұлы, Ислам ғылымхалы, Алматы, 2003

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифрMaк 2408 Макроэкономика

Модульге жауаптыМагистр-оқытушы А.Назмутдинова, аға оқытушы Ғ.Успанова

Модуль түріБазалық кәсіптендіру модулі. Модуль 4. Экономика және экономиканы мемлекеттік реттеу

Модуль дәрежесіБакалавриат

Аптадағы сағат саны2+1+0

Кредит/ECTS саны3/5

Оқу түріКүндізгі

Семестр3

Білім алушылардың саны8

Модульдің пререквизиттері-

Модуль мазмұныМакроэкономика ғылым ретінде, экономикалық теорияның бөлімі ретінде XX ғасырдың ортасында бөлініп шықты. Макроэкономикалық талдау ұлттық экономиканың біртүтас жүйе ретінде іс-әрекетін талдауға бағытталған. Макроэкономикада ұллтық табысты, жұмыссыздық деңгейін, инфляция қарқынын, елдің мемлекеттік бюджеті мен төлем балансының жағдайын, экономикалық өсу қарқынын анықтайтын факторлар зерттеледі.

Құзыреттер және оқыту нәтижелеріЖҚ-1

- Ойлау мәдениеті қалыптасқан, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге қабілетті;

ЖҚ-7 -

Әріптестермен бірлесе отырып, ұжымда жұмыс жасауға дайындығы

;КҚ-5

- Субьектілердің өзара жеке қарым-қатынасын орнатуға және бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыруға қабілетті;

КҚ-12

- Кәсіби қызметінде экономикалық басқарудың әдіснамасы мен негізгі теорияларын қолдануға қабілетті;

КҚ-15 -

Әртүрлі білім беру контекстерінде ауызша қатынастырды жүзеге асыруға қабілетті;

КҚ-18

– нақты субъекті мен қоғам, адам мен қоршаған орта, жеке адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін этикалық, құқықтық нормаларды, осы білімдердің тәжірибелік қызметте ескерілуін.

Білімі:

- әлеуметтік-экономикалық жағынан сауатты болу, ғылым мен техниканың дамуына және оның өндірістік процесстерге еңгізуіне, сонымен қатар бүлардың әлеуметтік-экономикалық жағдайға әсер етуіне өз бетінше баға беру.(ЖҚ-1);Білігі:

– микроэкономиканың негізгі түсініктерін білу, басты экономикалық шешімдердің мәнін түсіну және олардың әртүрлі дәрежедегі жолдарын іздестіру, экономикалық даму жолдары туралы өзінің дәлелді пікірлерінің болуы; (ЖҚ-7)- кезектегі және келешектегі экономикалық жағдайларды талдап, оған баға беріп, соның нәтижесінде өз бетінше шешім қабыддай білу; (ҚҚ-5);

Құндылық құраушылары:

Микроэкономика курсы экономикалық негізгі пәндердің бірі болып табылады және бұл пән барлық экономист мамандарды дайындауға міндетті түрде меңгеруі тиіс. (ҚҚ-18)Қорытынды бақылау түріЕмтихан

Кредиттерді алу шартыЛекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы1 семестр

Әдебиеттер 1. Макроэкономика Мамыров Н.К., Тлеужанова М.А.. Алматы Экономика, 2003

 2. Макроэкономика. А.Н.Доғалов, Н.С.Досмаганбетов. Алматы 2012

 3. Макроэкономика Дорнбуш Р., Фишер С., Москва, Дело, 1997

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифрЕМR2409 Экономиканы мемлекеттік реттеу

Модульге жауаптыЭ.ғ.к., доцент Б.М.Дандаева, магистр-оқытушы Ж.Алибекова, аға оқытушы С.Мұханов

Модуль түріБазалық кәсіптендіру модулі

.

Модуль 4. Экономика және экономиканы мемлекеттік реттеу

Модуль дәрежесіБакалавриат

Аптадағы сағат саны2+1+0

Кредит/ECTS саны3/5

Оқу түріКүндізгі

Семестр4

Білім алушылардың саны8

Модульдің пререквизиттері-

Модуль мазмұныЭкономиканы реформалау мен шаруашылық жүргізудің нарықтық моделіне өту жөніндегі кең көлемді шараларды жүзеге асыру тәжірибесі-мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық процестерге араласу – объективті қажеттілік екендігін түпкілікті түсінуге мәжбүр етті. Оның объективтілігі ұлттық санақ жүргізудің жаңа жүйесіне өту керектігімен, экономикалық дамудың тепе-теңдігін сақтау моделдерін мемлекеттік реттеудің объектісі болып табылатындығымен және макроэкономикалық үрдістердің сандық-сапалық көрсеткіштері өзгерісін тұрақты түрде зерттеп отыруды қажет ететіндігімен де түсіндіріледі. Сонымен қатар мемлекеттік реттеу ролінің күшеюі мемлекетаралық интеграцияның объективтілігі және экологияның кең ауқымды мәселелерін әлемдік деңгейде шешу қажеттілігімен байланысты екендігін де атап өту керек. Мұның бәрі де жас экономист-мамандарды жан-жақты дайындау қажеттілігі туралы мәселені күн тәртібіне қойып отыр. Оларды дайындау барысында экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми-методикалық негіздерімен қатар тәжірибесін де танып білу маңызды роль атқарады.

Құзыреттер және оқыту нәтижелеріЖҚ-7 -

Әріптестермен бірлесе отырып, ұжымда жұмыс жасауға дайындығы

;КҚ-16

- Экономикалық құбылыстар мен процестерді түсініп сараптау үшін жалпы және теориялық кәсіби алған білімдерін қолдануға дайындығы;

КҚ-17

– Қазақстан республикасы Конституциясының негіздерін, Қазақстан Республикасында және халықаралық қатынастардағы шаруашылық үдерістерді реттейтін қолданыстағы заңнамаларын; сыртқы экономикалық қызмет саласындағы халықаралық келісімдерді;

КҚ-18

– нақты субъекті мен қоғам, адам мен қоршаған орта, жеке адамдар арасындағы қатынастарды реттейтін этикалық, құқықтық нормаларды, осы білімдердің тәжірибелік қызметте ескерілуін;

Білімі: Қоғамның шаруашылық іс-әрекетін үйлестірудің жоспарлы және нарықтық моделдерін қарастыру, Нормативті құқықтық құжаттарды өз іс-әрекетінде пайдалана білу.

(ЖҚ-12)

;

Білігі: Сыртқы экономи-калық, құрылымдық – инновациялық, макро-экономикалық – саясаттарды жүзеге асыру жөніндегі мемлекет қызметін анықтау.

(ҚҚ-15);


Құндылық құраушылары:

– Жалпы экономиканы мемлекеттік реттеу әдістерімен тәсілдерін үйрету. Мемлекеттік реттеу бойынша шешілетін мәселелердің сипаты мен деңгейіне сай келетін құралдарды таңдай білу. (

ҚҚ-20).Қорытынды бақылау түріЕмтихан

Кредиттерді алу шартыЛекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы1 семестр

Әдебиет1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері. Ж.О. Ихданов, Алматы: Экономика, 2002.

2. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Б. С. Мырзалиев Алматы: Экономика, 2002.

3. Экономиканың мемлекеттік реттелінуі. Ж. Жұмаев, Орал, 2001.

Жаңартылған мерзіміМодульдің атауы және шифрEBSR2410 Экономиканы бюджет-салықтық реттеу

Модульге жауаптыэ.ғ.к., профессор Көкебаева.А, Қалдыбаев.М, Мурат.А

Модуль түріБазалық кәсіптендіру модулі

.

Модуль 4. Экономика және экономиканы мемлекеттік реттеу

Модуль дәрежесіБакалавриат

Аптадағы сағат саны1+1+0

Кредит/ECTS саны2/3

Оқу түріКүндізгі

Семестр4

Білім алушылардың саны8

Модульдің пререквизиттеріМaкроэкономика

Модуль мазмұны«Экономиканы бюджет-салықтық реттеу» курсы міндеті бюджеттік саясаттың мәселелері, соның ішінде бюджеттің қалыптасуын, бюджеттік қаражаттарды тиімді жұмсауды, салық жүйесін дамыту, оның фискалдық және кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін мемлекеттің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуді жетілдіруді қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды оқып білу.

«Экономиканы бюджет-салықтық реттеу» курсы тақырыптарында баяндалған бюджеттің қалай қалыптасатындығы, бюджет туралы шешімнің қалай қабылданатындығы, сондай-ақ бұл процестің әртүрлі сатыларына бюджет реформасы енгізген өзгерістерді, салық саясатының перспективалық бағыттарын оқып игеру және үйрену.Құзыреттер және оқыту нәтижелеріЖҚ-7 -

Әріптестермен бірлесе отырып, ұжымда жұмыс жасауға дайындығы

;КҚ-9 –

Экономикалық басқару процесінде субьектілерге кеңес беру және корпоративтік қаржы мен қаржылық талдаудың дәстүрлі әдістерін жүргізуге қабілетті;

КҚ-11

- Әлеуметтік ортаға және шаруашылық субьектілерінің оң қарым-қатынас жағдайларын жасауға қабілетті;


Білімі:

мемлекеттік жоспарлаудың нәтижелерге бағдарланған жүйесі бюджеттік саясаттың оқып үйрену;

салықтық саясатты жетілдіру бағыттарын оқып үйрену.

бюджеттік үдерісінің негіздерін, республикалық бюджет және жергілікті бюджеттер міндеттерін, сипаттамаларын, құрылымдарын жетік ұғыну

.

(ЖҚ-7);Білігі:

мемлекеттік жоспарлаудың нәтижелерге бағдарланған жүйесі шеңберіндегі жаңа бюджеттік саясаттың іске асырылуына, бюджеттің құрылымы мен динамикасына талдауды жүргізу.

(ҚҚ-9);Құндылық құраушылары:

студенттер өздігінен жұмыс істеу қабілеттерін арттырып, республикалық және жергілікті бюджеттерге, бюджетаралық қарым-қатынастарды реттеу нысандарына талдау жүргізуге қабілетті болу керек.

(ҚҚ-1

1

)Қорытынды бақылау түріЕмтихан

Кредиттерді алу шартыЛекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау

Модульдің ұзақтығы1 семестр

Әдебиеттер 1. Салық және бюджетке төленетін басқада міндетті төлемдер туралы ( Салық кодексі) - Алматы, 2009

 2. Үмбетәлиев А.Д., Ғ.Е. Керімбек. Салық және салық салу.Оқулық.-Алматы:Экономика, 2006

 3. Крамаренко Т., Қомбарова А.. Салық және салық : Оқулық.-Астана :Фолиант, 2007

 4. Уразгалиева М.А. Налоги и налогообложение – Актобе, 2008

 5. Налоги и налогообложение: Учебник \ Юткина Т.Ф. М.:ИНФРА-М, 1999.

 6. Налоги в Казахстане- Алматы 2002г.

 7. Сейдахметова Ф.С. «Налоги в Казахстане» /Учебное пособие. – Алматы: «LEM» - 2002 г.– 160с.

 8. Худяков А. И. «Налоги: понятие, элементы, установленне виды». Алматы:, 1998 г.Ермекбаева Б.Ж., Лесбеков Г.А. Основы налогообложения / учебное пособие. Алматы, 2002 г.

 9. Умбиталиев А.Д. «Налогообложение в сельском хозяйстве: теория,практика, развитие» /Алматы 2001г.

 10. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане-Алматы, 2002 г.

 11. www.salik.kz

Жаңартылған мерзімі
Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная