Курсова робота
Учебные материалы


Курсова робота
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

кафедра фінансів підприємства та страхування

КУРСОВА РОБОТАна тему:

Студента (ки) 4 курсу 402 групи
напряму підготовки «Фінанси і кредит»
Григорчук А.В.
(прізвище та ініціали)

Керівник: старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Солохіна О.В.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Сімферополь – 2014 рік
Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная