Лабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) до 4 балів до 4 балів до 6 балів до 6 балів
Учебные материалы


Лабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) до 4 балів
У курсі

“Об’єктно-орієнтоване програмування”

заплановані наступні роботи:
 • лабораторна робота №1 (вивчення найпростіших операцій мови С) –

  до 4 балів

  ;
 • лабораторна робота №2 (вивчення основних конструкцій мов С та С++ – розгалуження та цикли) –

  до 6 балів

  ;
 • лабораторна робота №3 (використання бітових операцій) –

  до 6 балів

  ;
 • лабораторна робота №4 (робота з структурованими типами мов С та С++ – масиви) –

  до 8 балів

  ;
 • лабораторна робота №5 (робота із структурами, файлами, потоками) –

  до 8 балів

  ;
 • лабораторна робота №6 (вивчення властивостей класів) –

  до 8 балів

  ;
 • лабораторна робота №7 (побудова і створення об’єктно-орієнтованого проекту) –

  до 10 балів

  ;
 • Всього в сумі

  до 50 балів

  .

У кожному змістовному модуль враховуються також наступні складові:

 • У кожному змістовному модуль враховуються також наступні складові:

 • контрольна робота (на семестр 2 контрольні роботи – в кінці 1-го та 2-го модулів) – по

  5 балів

  кожна;
 • за затверджений звіт – кількість

  балів

  входить у «вартість» лабораторної роботи.
 • Студенти, які не виконали план лабораторних робіт, мають оцінку

  0 балів

  за відповідний змістовний модуль.
 • Студентам, які достроково виконали план лабораторних робіт першого змістовного модуля, відповідна надлишкова кількість балів зараховується до другого змістовного модуля і так далі.

 • Терміни проведення модульних контролів:

 • 1 модульний контроль – до

  10 березня 2012 року

  ;
 • 2 модульний контроль – до

  10 квітня 2012 року

  ;
 • 3 модульний контроль – до

  10 травня 2012 року

  .

Література

(основний список)
 • Керниган Б., Ритчи Д.

  Язык программирования Си.

 • Страуструп Б.

  Язык программирования С++.

 • Липпман Стенли Б., Лажойе Ж.

  Язык программирования С++.

 • Єфіменко С.В., Сугакова О.В.

  Програмування: мови С і С++. Методична розробка до лабораторних робіт. (бібліотека)


Із історії мов С та С++

 • Автором мови С є Деніс Рітчі, який, працюючи в фірмі Bell Labs, в 1972 році розробив нову мову програмування та перший компілятор з неї. Вона стала результатом еволюційного розвитку мов B та BCPL, які використовувались для реалізацій операційних систем та мовних процесорів, завдяки своїм можливостям забезпечення ефективного інтерфейсу з апаратними засобами. Нова мова одержала назву в алфавітному порядку – С. Її основна відміна та безперечна перевага перед своїми попередницями – введення типів даних. В 1978 році була видана книжка Б. Кернігана та Д. Рітчі з повним описом мови, а в 1983 році був затверджений ANSI-стандарт мови С.

 • Нові концепції теорії програмування, зокрема принципи об’єктно-орієнтованого програмування, вимагали створення об’єктно-орієнтованої мови програмування, яка була б спадкоємицею мови С. Такою мовою стала мова С++, розроблена Б. Страуструпом. Її перевага – сумісність з мовою С знизу. Тобто всі програми, написані мовою С, можуть виконуватись під управлінням компілятора С++. ANSI-стандарт мови С++ був прийнятим в 1998 році.

 • (Для порівняння – початок розробок мови C# датується 1998 роком.)


ОСНОВНІ ЛЕКСЕМИ (тобто мовні одиниці) МОВИ С діляться на:

 • ключові (зарезервовані) слова

  ;

 • операції

  ;

 • ідентифікатори

  ;

 • обмежувачі

  (тобто розділові знаки, такі як:

  ( ) { } [ ] : ; ,

  );
 • константи

  .

 • Відокремлюються один від одного коментарями, пробілами або деякими спеціальними символами, які належать до групи так званих "пробільних літер", наприклад, знаки табуляції чи початку нового рядка.


^ КОНСТАНТИ (ЛІТЕРАЛИ) МОВ С та С++ бувають 4-х типів:

 • цілі;

 • дійсні;

 • символьні;

 • текстові (рядкові або стрінгові);


Цілі

константи задаються в десятковій, вісімковій або шістнадцятковій системах числення.
 • Цілі

  константи задаються в десятковій, вісімковій або шістнадцятковій системах числення.
 • Десяткові константи складаються із десяткових цифр від

  0

  до

  9: -1, 100, 1024

  .
 • Вісімкові константи складаються із вісімкових цифр від

  0

  до

  7

  , причому перша цифра є нулем

  : 010, 0177

  .
 • Шістнадцяткові константи починаються з цифри

  0

  , за яким має йти символ

  Х

  або

  х

  , а потім одна або більше шістнадцяткових цифр (тобто цифри від

  0

  до

  9

  і латинські літери від

  A

  до

  F

  або від

  a

  до

  f

  ), наприклад

  : 0XFF, 0X10; 0x12b

  .

Дійсні

константи мають десяткову крапку або експоненційну частину, або те й інше, наприклад:

1.125, 1е–10, –1.5е+05

.
 • Дійсні

  константи мають десяткову крапку або експоненційну частину, або те й інше, наприклад:

  1.125, 1е–10, –1.5е+05

  .

Символьна

(інколи літерна) константа – це

один символ

у одинарних лапках, наприклад

'A'

або

'1'

. Крім того, до символьних констант відносяться і так звані esc-послідовності, які зображуються двома символами, перший з яких знак

\

(слеш), наприклад

'\n'

, або

'\\'

– слеш;

'\''

– одинарні лапки;

'\"'

– подвійні лапки. У вигляді escпослідовностей можуть зображуватись і безпосередньо коди символів:

'\013'

– це те саме, що

'\v'

– символ вертикальної табуляції. Особливу роль відіграє символ з нульовим кодом –

'\0'

(так звана

null

-літера)
 • Символьна

  (інколи літерна) константа – це

  один символ

  у одинарних лапках, наприклад

  'A'

  або

  '1'

  . Крім того, до символьних констант відносяться і так звані esc-послідовності, які зображуються двома символами, перший з яких знак

  \

  (слеш), наприклад

  '\n'

  , або

  '\\'

  – слеш;

  '\''

  – одинарні лапки;

  '\"'

  – подвійні лапки. У вигляді escпослідовностей можуть зображуватись і безпосередньо коди символів:

  '\013'

  – це те саме, що

  '\v'

  – символ вертикальної табуляції. Особливу роль відіграє символ з нульовим кодом –

  '\0'

  (так звана

  null

  -літера)

Текстова

константа – це нуль або більше символів у подвійних лапках, наприклад

"Text"

,

""

або

"0123456789"

. «Секрет» текстової константи полягає у тому, що компілятор завершує її

null

-літерою – для позначення її закінчення. Таким чином,

"0" '0'

та

0

– це абсолютно різні сутності, які до того ж для свого збереження вимагають різних об'ємів пам'яті (перша – текстова константа, займає 2 байти пам'яті, друга – символьна константа, займає 1 байт пам'яті, третя – просто ціла константа, яка вимагає стільки є пам'яті, скільки й ціла змінна)
 • Текстова

  константа – це нуль або більше символів у подвійних лапках, наприклад

  "Text"

  ,

  ""

  або

  "0123456789"

  . «Секрет» текстової константи полягає у тому, що компілятор завершує її

  null

  -літерою – для позначення її закінчення. Таким чином,

  "0" '0'

  та

  0

  – це абсолютно різні сутності, які до того ж для свого збереження вимагають різних об'ємів пам'яті (перша – текстова константа, займає 2 байти пам'яті, друга – символьна константа, займає 1 байт пам'яті, третя – просто ціла константа, яка вимагає стільки є пам'яті, скільки й ціла змінна)

^ ОСНОВНІ СТАНДАРТНІ ТИПИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІННИХ (ANSI)

 • Синтаксис визначення змінної:

 • ;

 • або

 • = ;


ОПЕРАЦІЇ С/C++

 • Операції мов С та С++ діляться на :

 • арифметичні операції;

 • операції відношення;

 • логічні операції;

 • побітові операції;

 • операції присвоєння;

 • операції інкременту та декременту;

 • умовна операція.


ПРІОРИТЕТ ОПЕРАЦІЙ


Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная