Програма для студентів спеціальності 07010103 Українська мова та література - 3 .22 23 24
Учебные материалы


Програма для студентів спеціальності 07010103 Українська мова та література - 3ПРИСЛІВНИК


503.Ледве-ледве (йде): поволі, спроквола, ледве-ледве, єлє-єлє, єлі-єлі... ? 504.Швидко: скоро, бистро, хутко, шибко, шпарко, спішно, дуже спішить ...? 505.Повільніше: помаліше, помалій, помальше ... ? 506.Швидше: бистріше, бистрей, хуткіше, хутчей, скорей... ? 507.Сильно, дуже, надто (напр., вдарити): сильно, крепко, дуже, надто,
вельми ? 508.Сильніше, дужче: сильніше, крепше, дужче ... ? 509.Силою, проти чиєїсь волі, силоміць: силою, насильно ... ? 510.3овсім, цілком, повністю (напр., висохло): зовсім, зусім, геть, повністю? 511.Ущент, повністю (розбив): зовсім, зусім, ущент, удрузг, геть, унєт ... ? 512.Трохи, у невеликій кількості (налив): трохи, трохі, чуть ... ? 513.Налити по вінця: по краї, вкрай, ущерть, по вінця, вдрись, доверху ... ? 514.Багато (чого-небудь): багато, багацько, навалом, много ... ? 515.Навмисне: навмисно, з умислом, сумисля, нарошне ... ? 516.Наперекір: назло, наперекір, насупротив, насупроть ... ? 517.У достатній кількості: багато, багацько, доста, доволі... ? 518.3анадто багато: дуже багато, забагато, з лишком, зашмат, навалом ... ? 519.Тепер, зараз: тепера, теперича,теперички, заре, зараз, нині, січас ... ? 520.Негайно, зараз же: ураз, негайне, немедлєнно ... ? 521.Скоро, швидко: бистро, хутко, скоро, швидко ... ? 522.Швидше: бистрей, скорей, скорше, хутчей ... ? 523.Поки: поки, пока, покіль, покуль ... ? 524.Раніше: раньше, ранєй, ранчей, перед тим, первєй ... ? 525.У першу чергу, насамперед: сперва, попервах ... ? 526.3аздалегідь, наперед: загодя, загодей ... ? 527.Пізніше: пізніше, познєй, попозже ... ? 528.Часом, зрідка (приходив): часом, зрідка, ізредка ... ? 529.Назавжди: назавжди, навеєгда... ?
530.Намало, на короткий час (позичити): намало, ненадовго ... ? 531.Завжди: завжди, завше, всігда, завсігда, заєдно ... ? 532.Постійно, безперервно, весь час: постоянно, устяж ... ? 533.Здавна: здавна, спрадавна, спредкавіку ... ? 534.3 якого часу: одколи, відколи ... ? 535.3нову: знов, ізнов ... ?
536.Сочатку, спершу: перво, спершу, сперва, попервах ... ? 537.3араз же, негайно: зараз, заре, січас... ?
538.Вчасно (виконав): в час, вчасно, в пору ... ?
539.Після, через деякий час: після, послі, посля, опосля ... ?
540.Колись: колись, когдась ... ?
541.3 цього часу, від цієї пори: одтепер, відтепер, віднині... ?
542.3 того часу, з тієї пори: відтоді, одтоді... ?
543.До тих пір, до того часу:дотуля, до того врем'я ,.. ?
544.3 недавнього часу: віднедавна, однедавна ... ?
545.Тоді: тоді, тогди ... ? ■•>:•.<
546.3малку: змалку, змала, з малих літ ... ?
547.3 ранку, зрання: зрання, зранку, вранці... ?
548.Вдень: вдень, дньом ... ?
549.На днях, недавно, декілька днів назад: на днях, днями ... ?
550.ЦІЄЇ ночі: еєночі, в цю ноч ... ?
551 .Надвечір: надвечір, під вечір ... ?
552.Увечері: увечері, вечором ... ?
553.Влітку: літом, влітку ... ?
554.Взимку: зимою, взимку ... ?
555.Весною: весною, навесні, у весну ... ?
556.Восени, в осінній час: восени, осінню ... ?
557.0півдні: опівдні, ополудні... ?
558.Дотемна, до настання темноти (працювати): дотемна, до темноти, до
ночі, засвітла, повидному ... ? 559.У темноті (працювати): втемноті, в потьомках, поночі... ? 560.Уночі: уночі, ноччю ... ? 561.Опівночі: опівночі, серед ночі... ? 562.Досвіта, до світання (працювати): до видна, до видка ... ? 563.Як буде видно (зробимо): завидна, повидному ... ? 564.Цього року, в цьому році: в цьому році, в цьом годі, в цьом году ... ? 565.3 того року: з минулого року, з прошлого году ... ? 566.У минулому році: торік, в минулому році, в прошлом году, лєтось,
лонісь? 567.У позаминулому році: позаторік, в позапрошлому році, позалонісь ... ? 568На наступний рік (відкласти): надіто, на будучий год ... ? 569.Минулим а) літом, б) зимою, в) весною, г) осінню ... ? 570.Починаючи від сьогоднішнього дня: од сьогодні, од сьогодня ... ? 571.На наступний день (відкласти): назавтра, на завтрашній день ... ? 572.3автра: завтра, взавтра ... ? . 573.Післязавтра: позавтра, післязавтра ... ? 574.Позавчора: позавчора, післявчора ... ? 575.Часом, зрідка: часом, зрідка, ізредка, іноді... ? 576.Споконвіку, з давніх-давен: одвіку, спредка-віка... ? 577.Коли: коли, кали, када... ? 578.Ніколи: ніколи, нікагда ... ?

.22


23


579.0н, он там: он, онь, оньо ... ?
580.Тут: тут, тутка, тутичка, здєсь, здєся ... 1
581.Ось: ось, осьдечки ... ?
582.Де-не-де, в окремих місцях: рідко де, ізредка ... ?
583.Там: там, тама, тамка, тамечки ... ?
584.На підлозі: долі, на підлозі, на полу ... ?
585.Додолу: додолу, долов ... ?
586.Через, крізь щось (напр., вікно): через, перез, крозь ... ?
587.Усюди, кругом, з усіх боків: усюди, повсюду, скрізь, вєздє
навкруги, преч ... ? 588.Напроти: проти, протав, супротив, насупротив ... ? 589.Довжиною, у довжину, завдовжки: вздовж, вдоль, продоль... ? 590.Поперек: поперек, впоперек, навпоперек ... ? 591.3 лівого боку: зліва, з лівого боку, з лівої руки ... ? 592.3 правого боку: справа, з правого боку ... ? 593.3низу: знизу, спіднизу ... ? 594.Угору: угору, уверх ... ? 595.Більш високо: вище, више, вишей ... ? 596.3відки: звідки, відкіль, одкуль, скуль, скудова ... ? 597. До оцього місця: сюди, досюда, досюдова ... ? 598.До отого місця: туди, дотуда, дотудова, достуль ... ? 599.До якого місця (при запитанні): докуль, докуля ... ? бОО.Звідси, від цього місця: звідси, ссюль, отсюда .... ? 601.Звідти: звідти, студова, адтуль, стуль, відтіля ... ? 602.3відусіль: зусюди, зусюдова, зусіль ... ? 603.Невідомо звідки: звідкилясь, відкильсь ... ? 604.У тому напрямку, туди (пішов): туди, туда, тудою ... ? 605.Он, он там (знаходиться): оно, он, ондо ... ? бОб.Ось, ось тут (знаходиться): ось осьо, осього... ? 607.Попереду: впереді, спереду ... ? 608.Позаду: ззаду, позаду, назаді... ? 609.Назад (іти): назад, утил, устеч, обратно ... ? бЮ.Поруч (знаходиться): поруч, поряд, рядом ... ? 611.Поблизу: близько, вблизі, біля, кіля ... ? 612.Назустріч (іти): назустріч, навстречу, встреч ... ? 613.Один проти одного, навпроти: напроти, напротів ... ? 614.Здалеку, з далекої відстані: здаля, іздаля, сиздаля ... ? 615.Далі: далі, дальше, далєй ... ? 6Іб.Разом (ішли): разом, умісті... ? 617.Геть (іди): геть, преч, вон ... ? 618.Можна: можна, можно, мона ... ? 619.Не можна: не можна,не мона, нєльзя ... ? 620.Ще: ще, іще ... ?
621.Треба: треба, тре, тра, нада ... ?
622.Тільки, лише, лиш (виключно): тільки, тулькі, тулько ... ?
623.Досить: досить, хватить, доволі... ?
624.Для чого, навіщо: для чого, навіщо, нащо ... ?
625.Повільно: повільно, поволі, помалу, спроквола, ледве-ледве, єлє-єлє ...?
626.Спішно: спіхом, спішно, сподльотом ... ?
627.Швидко: швидко, по-бистрому, хутко, шибко, шустро, шпарко, притко,
живо... ? 628.Швидше: бистрей, хутчей, гончей, скорей ... ? 629.Так само, таким же чином: тоже«так, так само ... ? бЗО.Ненароком, нечаяно, випадково: ненароком, нечаяно, неходячи,
нехочучи, ненавмисне, незумисне... ? 631.Навпаки, не так, як слід: навпаки, наопак, наоберт, наоборот,
упоперек...? 632.3овсім: зовсім, сусім, сусєм, суздром ... ?
633.Юрбою, натовпом: юробю, гурбою, агалом, наогул, поспіль, гаманом ... ? 634.Навпіл, на дві рівні частини: пополам, напополам, наполовину ... ? 635.Наспіх: наспіх, нахапу, поспішливо, напритко ... ? бЗб.Нашвидкоруч: наскоро, на скору руку ... ? 637.Потайки: скритно, потайки, тихачом, спідтиха... ? 638.Все рівно (все одно): всерівно, всеодно ... ? 639.Сумно, досадно: сумно, скучно, досадно, маркітно... ? 640.Окрім (когось): окрім, опріч, кроме, окромя ... ? 641.Терміново: нагально, скоро, митом, моментально... ? 642.Інакше, по-іншому: іначе, інакше, начче ... ?
643.Навиворіт (одягнути, напр., сорочку): навиворіт, наізворот, наізнанку... ? 644.Навсторч (поставити): насторч, усторч, сторчма, сторчака, дибом ... ? 645.Навскоси: навскоси, наіскось, наіскосок ... ?
646.Вручну, руками, ручним способом: вручну, зручную, саморучно ... ?
647.ЦІЛКОМ, повністю (напр., вилити): цілком, целіком, повністю, полностю.?
648.Навпаки, всупереч кому чи чому-небудь: навпаки, наоборот... ?
649.У першу чергу (зробити): найперш, попервах ... ?
650.Добре: добре, хорошо, хороше ... ?
651.Погано: погано, пагано, плохо ... ?
652.Гірше: гірше,хуже,хужей ... ? ■■-■*
653.Все одно: всеодно, всерівно, сєравно ... ?
654.Щільно, дуже близько, впритул: щільно, щитно, впритик ... ?
655.Потаємно: тайно, употайки, скритно .... ?
656. По-новому, заново (виконати): по-новому, наново, заново ... ?
657.Навзнак(догори): навзнак, навзнач, догори ... ? "
658.Лицем униз: униз, ниць, ніц... ?
659.Тихіше: тихіше, тише, тихше ... ?

24


25
ббО.Натщесерце, не ївши, на порожній шлунок: натщесерце, нащосерце,
натощак, наща... ? 661.Взутися на босу ногу: босоніж, босоноч, убосоноч, набосоноч, убосяка ? 662.Пішки: пішки, пішком, пєша ... ? 663.Іти вслід: вслід, слідом, успять ... ? 664.1тй не разом, а поодинці: нарізно, врозь, упроч ... ? 665.Інакше: інакше, іначе ... ?
666.Даремно, задарма, безкоштовно: даремно, дарма ... ? 667.ІТИ в обхід: в обхід, навдоль ... ? 668.Корисно: корисно, полєзно ... ?
669.Тільки (напр., я): тільки, тилько, тулько, лише, лиш ... ? 670.Можливо, напевно: можливо, могчимо, напевно, навєрно ... ? 671.Обов'язково (виконаю): обов'язково, точно, навєрняка ... ? 672.Нарошне: нарошне, понарошку ... ? 673.Повторно: другий раз, повторно, вторично ... ? 674.Вогко й холодно: зилко, зябко, зимно ... ? 675.Навстіж (відчинити двері): настіж, натєж, навстєж ... ? 67б.Наскрізь, через усю товщину чогось (напр., проткнути): наскрізь,
насквозь ... ? 677.Обов'язково, неодмінно: обов'язково, обязатільно ... ? 678.Марно, безрезультатно, без очікуваних наслідків: марно, марне ... ? 679.Раптово, несподівано, непердбачувано: раптом, раптово ... ? 680.Скучно: скучно, тоскливо, грусно ... ? 681 .Як скажуть: теж, також, тоже ... ?
682.У достатній мірі, в необхідній кількості: вдосталь, удосталь, доста ... ? 683.Сидячи на коні: верхи, верхом ... ? 684.Ш верхній частині чого-небудь (напр., вода пішла поверх льоду):
верхом, зверху, поверх... ? 685.У замкненому приміщенні, під замком, в у'язненні: взаперті... ? 686.Вистрибувати, підкидаючи задні ноги (про копитних тварин): вистрибом,
вибриком... ? 687.3ручно для користування: зручно, спідручно ... ? 688.Незручно: незручно, не з руки, невдобно ... ? 689.Надзвичайно багато: дуже багато, видимо-невидимо, багацько ... ? 690.Світло, ясно: видно, видко ... ?
691.Із домаганням ретельного виконання чогось: вимогливо, настойчивр ... ? 692.Вигинаючись, звиваючись, роблячи вихиляси: вихилясом ... ? 693.Через силу, з великим небажанням: віднехотя, однехочу ... ? 694.Неприємно: неприємно, неприятно ... ? 695.Навпрошки: навпрошки, навпростець, навпрост ... ? 696.3вичайно: звичайно, конєшно ... ?
697.Довго й клопітливо, марудно: марудно, маркудно, маркітно ... ? 698.Слйзько (в ожеледицю): слизько, склизько, скользько ... ?
26
б99.Марно, без користі: даремно, дарма, марно ... ?
700.Позаочі (обсудити): позаочі, позаочно ... ? •••;
701.Іти повільною ходою, одночасно пасучись: папосом, попуском ... ?
702.Соромно: соромно, стидно ... ?
703.Щось робити у переміжках між основною роботою: прискаком,
прихватом ... ? 704.Безперестанку (напр., іде дощ): без упину, безперестанку, безупинно ... ? 705.Нарозхват: нарозхват, нарозхоп ... ? 706.Навряд: навряд, маловєроятно ... ? 707.Гаряче: жарко, гаряче ... ?
708.Обов'язково: обов'язково, обязатільно, мусово ... ?
709.Спідтишка: стишка, спідтишка ... ? ; »..
7Ю.Важко: важко, тяжко, тяжело ... ?
711.Мовчки: мовчки, мовча, молча ... ?
712.Заново: заново, наново, по-новому ... ?
713.Вдруге, другий раз: другий раз, вдруге ... ?
714.Працює швидко й доладно: доладно, гарно, спирно, до ладу ... ?
715.Хоч коли, у будь-який час: абиколи ... ?
716.Як-небудь, недбало: абияк, як-небудь... ?
717.Ніде, в жодному місці (нема): ніде, нігде, аніде ... ? * *"
718.Багато: багато, багацько, много .*..?
719.Багато людей: багато людей, людно ... ?
720.Все одно, однаково: ба'йдуже, байду'же, всєравно ... ?
721.Без слави: без слави, безславно ... ? .
722.Без сліду: без сліду, безслідно ... ?
723.ІІІВИДКО рухається: бистро, скоро, хутко ... ?
724.Невідомо як: бозна-як ... ? *
725.Невідомо що: бозна-що ... ?
726.У всякому місці, байдуже де: будь-де, де-небудь, абиде ... ? 727.У всяке місце, байдуже куди: будь-куди, абикуди ... ? 728.У всякий час, байдуже коли: будь-коли ... ? 729.Важливо, істотно, потрібно: важливо, важно (це дуже ...) ? 730.ІОрбою, натовпом: гаманом, вайлом ... ? 731.Безперервним потоком: валом ... ?
732.По дну річки, ставу і т. ін. в неглибокому місці: вбрід, убрід, бродом ... ?
ТЗЗ.Вгору, у височінь: вгору, ввись, увись ... ?
734.У два рази: вдвоє, вдвічі, в два рази ... ? !
735.У денний час: вдень, удень, дньом ... ?
736.У нічний час: вночі, уночі, ноччю ... ? ■ >"
737.Цікаво: цікаво, інтересно ... ? ' 738.До білого кольору: до білого, добіла .... ? 739.Дійсно, справді, в дійсності: справді, дійсно, дєйствітєльно ... ? 740. То тут, то там: де-де ... ?

27741.Даром, безкоштовно, безплатно: даром, дарма, задарма ... ?
742.Брудно: брудно чи грязно ?
743.Нарізано (напр., сало): грубо чи товсто ?
744.Безодягу, голяка: голяка, голишом, гольцем ... ?
745.Голосно: голосно, громко ... ?
746.Глибоко: гли'бко, глибо'ко ... ?
747.Силою, насильно: силою, силком, сильцем ... ?
748.Дуже швидко, бігом: галопом ... ?
749.Ш ширині, у ширину: в ширину, вшир ... ?
750.Галопом, великими стрибками (про коня): чвалом, вчвал ... ?
751.Не однаково, по-різному: всяко, усяко, всяково ... ?
752.Без рідкої та гарячої страви: всухом'ятку ... ?
753.3мішано, разом: всуміш, вперемішку ... ?
754.Наосліп, навмання: наосліп, всліпу ... ?
755.Руками, ручним способом: руками, вручну ... ?
756.У різні боки (розбігтися): врозсип, урозтіч, вроздріб ... ?
757.Влучно (кидати): мєтко, влучно, вразно ... ?
758.Якщо грузне: грузько, грузне ... ?
759.Жити голодуючи: впрголодь, надголодь ... ?
760.Пити чай, відкушуючи шматок від грудки цукру і смокчучи його під час
пиття: вприкуску ... ? 761.Справді: справді, направду, вправді, насправді... ? 762.Якраз тоді, коли треба, вчасно: впору... ? 763.Без вантажу, з чимось порожнім: впорожні, порожняком ... ? 764.Вогко: вогко, влажно, волого ... ? 765.Усередині: усередині, всередині, внутрі... ? 766.Дуже швидко, у цю ж хвилину: вмить, вмент... ? 767.Спільно, у поєднанні з кимось, чимсь: разом, укупі... ? 768.3 малих років, змалку: змалку, з малих літ, змалєнства ... ? 769. На запас, про запас: взапас, на запас ... ? 770.Взамін, замість чого-небудь, в обмін: взамін, на замін... ? 771.У достатній мірі, в необхідній кількості: вдосталь, навалом ... ? 772.Вдогін: вдогін, навздогін ... ?
773.Вголос, так, щоб можна було чути: вголос, уголос, голосно ... ? 774.Завглибшки: вглибшки, углибшки, завглибшки ... ? 775.Невдало: невдало, невдачно, неудачно ... ? 776.Не так, як треба, не до ладу: невгаразд ... ? 777.0бов'язково: обов'язково, обязатільно, безпремінно ... ? 778.Небезпечно: небезпечно, небезопасно ... ? 779.Відверто, щиро, ні з чим не криючись: начистоту, откровєнно ... ? 780.Нахабно, безцеремонно: нахабно, нахально, нахрапом ... ? 781 .Замість чого-небудь: замість, натомість... ? 782.Насухо, до повної сухості (витерти): насухо, насуху, досуха ... ?
783.Настирливо, надокучливо: настирливо, настирно, надоїдливо ... ?
784.Насправді, дійсно: насправді, справді, насправжки ... ?
785.0кремо: окремо, отдєльно, нарізно ... ?
786.На рівні частини (поділити): нарівно, поровну ... ?
787.На заміну, взамін: взамін, навзамін ... ?
788.По прямій лінії, найкоротшим шляхом: напрямки, навпрямки,
навпростець... ? 789.Не думаючи про наслідки: напропале, напропалу, напропалую ... ? 790.Без догляду, без допомоги, без будь-яких засобів: напризволяще ... ? 791.Під рукою, у готовності: напохвості... ? 792.ПІД кінець, після всього: напослідок ... ?
793.3а допомогою дотику, без участі зору: напомацки, навпомацки ... ? 794.Відразу на смерть: наповал, на смерть, насмерть ... ? 795.По черзі, замінюючи один одного: навперемін, навперемінку ... ? 796.Точно, безперечно, безсумнівно: напевно, точно ... ? 797.Під кінець, На завершення всього: наостанку, наостанок, наостаннє ... ? 798.Накинути на плечі, не всовуючи рук у рукави: наопашки, наопаш ,.. ? 799.Розмахнувшись, з силою,з розмаху (вдарити): наодмаш, навідліг... ? 800.Наодинці, сам на сам, без свідків: наодинці, наєдиначці, один на один...? 801.По-новому, інакше, не так, як раніше: наново, заново ... ? 802.На весь час, назавжди (віддати): назовсім, насусім, навсегда ... ? 803.Більше від звичайної норми, міри: надто, занадто ... ? 804.Як завгодно, як доведеться, навмання: наугад, навдогад... ? 805.Якщо не можна відкласти, терміново: нагально, срочно ... ? 806.На кінчиках пальців ніг: навшпиньки ... ? 807.3а допомогою натяків, натякаючи: натяком, намьоком ... ? 808.У сидячому положенні: навсидьки, навсидячки ... ? 809.Присівши, викидати то однуто другу ногу (в танці): навприсядки,
присядом ... ? '
8Ю.Сидіти, зігнувшись ногами в колінах і тримаючись на пальцях ніг:
напочіпки, навпочіпки... ? 811.Розмовляти, перебиваючи один одного: навперебій, навперебивки ... ? 812.На колінах, навколішки: навколішки, навколінці... ? 813.Відмовлятися рішуче, категорично, зовсім: навідріз, навідруб ... ? 814.Голосно плакати, ридати: навзрид... ?
815.Навздогін: навздогін, вдогонку ... 7 ;
816.До повного задоволення, скільки завгодно (напр., наїстися): донесхочу,
од пуза... ? 817.До недавнього часу: донедавна... ? 818.Розповісти з усіма деталями: докладно, детально ... ? 819.До яких пір: доки, докіль ... ? 820.Якомога швидше, скоріше: бистріше, бистрей, скорей, скоріше, мерщій ?

28
29
821.Мимоволі, без певного наміру, ненароком: ненароком, ненарошне,
мимоволі... ? 822.Миттю, в ту мить, дуже швидко: миттю, моментально, в момент, махом,
зразу, екстрено... ? 823.06 заклад: навзаклад, взаклад ... ? 824.Так, що трохи не вистачає чого-небудь (напр., майже біла): пощи,
майже... ? 825.Добре, гарно (зробив): добре, гарно, ловко, ладно... ? 82б.Краще: краще, лучче, ліпше.... ? 827.Погано: погано, плохо ... ? ,
828.Гірше: гірше, хуже ... ? ' ,
829.Так, як треба (живуть): в лад, ладком... ? 830.Непомітно для інших, нишком: украдки, крадькома ... ? 831.3 вигодою: корисно, полєзно ... ? 832.Інакше, не так: інакше, начче ... ? ,
833.Навмисне: зумисне, зумисно, навмисно, з умислом, нарошне ... ? 834.Ніколи, ні разу за все життя: зроду, зроду-віку ... ? 835.Через страх, злякавшись: зостраху, з переляку ... ? 836.У стані сильного збудження, необачно: зопалу ... ? 837.ІЗ зовнішньої сторони, зовні: знаружи .... ? 838.Всередині: усередині, всередині, внутрі... ? 839.3нову: знову, знов, ізнов ... ?
840.НІ з того, ні з сього, без причини: без причини, безпричинно, знічев'я... ? 841.Нишком: нишком, знишка... ? 842.Без бажання, неохоче: нехотя, знехотя, знехочу ... ? 843.Не тямлячи нічого, розгубившись: знестями, знетями, без тями... ? 844.Несподівано, раптом, зненацька: несподівано, неожиданно ... ? 845.Змалку: змалку, змалу, ізмалу ... ? 846.3лепса, ледь помітно, трохи (напр., почервоніло обличчя): злегка, слегка,
ізлегка... ?
847.Холодно: хо'лодно, холодно', зимно ... ? *.....,,.;.,
848.Через деякий час, пізніше, потім: потім, послі, посля, опосля ... ? 849.3авчасно, наперед (продумати): завчасно, зачасу, загодя ... ? 850.3разу, за одним заходом, за один раз: заразом ... ? 851.Безплатно, безкоштовно: задаром, задарма, дарма... ? 852.Повільно, неквапливо: поволі, помалу, загайно, забарно ... ? 853.3автовшки: завтовшки, загрубщки ... ? 854.Достатньо, досить: хватить, доста... ? 855.Межи очі, між очі: межиочі, мизиочі... ? 856.Форма вітання: добридень, добрий день чи здрастуйте ... ?

^ ЕТНОЛЩГВІСТИЧНА ЧАСТИНА


СІМЕЙНА ОБРЯДОВІСТЬ


І. ВЕСІЛЛЯ 1.Переддень весілля,

а)

Як

називалася передвесільна церемонія в хаті нареченої, тобто за один (чи декілька) днів перед власне весіллям, напередодні чи незадовго до дня приїзду нареченого за нареченою й остаточним переїздом її до нареченого (вінкиїЬівиЧгвечїр, коровай...)! б) Які обряди виконувалися в цей час: випікання короваю; виготовлення та прикрашання весільного деревця; плетіння вінків; розплітання коси нареченої; прощання нареченої з подругами, рідними, домівкою, з дівоцтвом у колі подруг..?

  1. 4 5 6 7
    Карта сайта

    Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная