Ковальова Тетяна Михайлівна - Зміст Дошкільна освіта Ковальова Тетяна Михайлівна, Сошенко Наталія Дмитрівна Учебный сайт
Учебные материалы


Ковальова Тетяна Михайлівна - Зміст Дошкільна освітаКовальова Тетяна Михайлівна,

вихователь спеціальної групи спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291 м. Кривого Рогу.

Нетрадиційні техніки зображення в корекційній роботі з дошкільниками із порушенням мовлення

(26 с.)
У досвіді представлений матеріал, який має напрямок на розвиток сюжету малювання нетрадиційними техніками зображення, розроблений вихователем для дітей з вадами мовлення. Матеріал являє собою підбір різноманітних нетрадиційних технік зображення, які можна використовувати з дітьми молодшого та старшого дошкільного віку, детальний опис технології малювання і необхідного для цього обладнання.
Цінними у досвіді є поетапність корекційно-педагогічної роботи з нетрадиційними техніками зображення, можливість використання їх як під час спеціально організованої образотворчої діяльності, так і в самостійній художній діяльності дітей. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів та батькам.

Сошенко Наталія Дмитрівна

,

вихователь-методист спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок – початкова школа» № 291 м. Кривого Рогу.

Технологія попередження виникнення дисграфії у майбутніх школярів

(27 с.)
У досвіді представлено методику особливостей підготовки до оволодінням письмом дітей дошкільного віку з порушеннями психічного та мовленнєвого розвитку.
Цінним у досвіді є розроблена комплексна діагностико-розвивальна система, яка спрямована на обстеження стану сформованості лінгвістичних здібностей дітей із порушенням психічного та мовленнєвого розвитку, визначення причин порушення навичок письма та підбору потрібних корекційних вправ і завдань.
Рекомендовано педагогам дошкільних закладів, логопедам, дефектологам, батькам.

Ченторог Надія Василівна,

практичний психолог спеціального навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-початкова школа» №291м. Кривого Рогу.

Розвиток тактильно - кінестетичної чутливості, дрібної моторики та творчої уяви у дітей шляхом піскових ігор – вправ

(20 с.)
У досвіді представлено комплекс піскових ігор – вправ розроблений практичним психологом для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Комплекс являє собою тематичний підбір ігрових занять з розвитку тактильно-кінестетичних відчуттів, візуалізації та рефлексії – бази для подальшого формування навичок позитивної комунікації.
Цей комплекс є перспективним в корекційній роботі з дітьми, які мають вади мови, дітьми з гіперактивністю, патологічними характерними діями, тіками та гіперкінезами.
Рекомендовано практичним психологам, педагогам, які працюють з дітьми з особливими потребами, батькам.

м.ВільногірськАнтон'язова Олена Олексіївна

, вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Модернізація методів виховання

(27 с.)
Досвід висвітлює ефективні методи і форми педагогічного впливу на дітей через співпрацю та порозуміння. Методичні розробки занять та форми роботи з батьками щодо виховання своєї малечі стануть методичним інструментарієм батьківського всеобучу.
Рекомендовано педагогічним працівникам дошкільних закладів та батькам.

Бойміструк Любов Петрівна

, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Роль сім'ї у вихованні здорового способу життя дітей дошкільного віку

(45 с.)
У досвіді висвітлюється проблема виховання здорового способу життя дітей дошкільного віку та налагодження тісної співпраці дитячого закладу і сім'ї у формуванні культури здоров’я та забезпечені здорового способу життя.
Цінним у досвіді є розробки ефективних форм та заходів щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій у родинному вихованні.
Рекомендовано вихователям-методистам та педагогічним працівникам дошкільних закладів.

Бойміструк Любов Петрівна

, вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №8 «Білочка» м.Вільногірська.

Конкурс як сучасна форма підвищення педагогічної майстерності педагога

(28 с.)
Збірка авторських розробок конкурсів професійної майстерності, які містять цікаві завдання як теоретичного, так і практичного змісту з вирішення сучасних проблем дошкільної освіти.
Рекомендовано вихователям-методистам дошкільних закладів.

Васильченко Раїса Леонідівна,

вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Добірка занять за творами В.О.Сухомлинського. Спілкування з природою

(50 с.)
Даний матеріал містить у собі добірку занять за творами В.О.Сухомлинського. Заняття представлені у вигляді комплексу художніх творів, усної народної творчості та практичних завдань з даної теми.
Рекомендовано педагогам дошкільних закладів.

Венгура Марія Федорівна

, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Диво-дивне цей театр

(30 с.)
В роботі надається короткий екскурс в історію виникнення театру, опис видів театру, які використовуються в роботі з дітьми дошкільного віку для розвитку емоційно-ціннісної сфери та креативності.
Пропонуються сценарії театралізованих вистав, ескізи костюмів та декорацій до них.
Матеріал буде цікавий вихователям, музичним керівникам, батькам.

Васильченко Раїса Леонідівна,

вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Добірка занять за творами В.О.Сухомлинського. Спілкування з природою (

50 с.)
Даний матеріал містить у собі добірку занять за творами В.О.Сухомлинського. Заняття представлені у вигляді комплексу художніх творів, усної народної творчості та практичних завдань з даної теми.
Рекомендовано педагогам дошкільних закладів.

Криворотько Марина Миколаївна

, практичний психолог КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

(20 с.)
У роботі розкрита характеристика змісту та основних компонентів готовності дітей до шкільного навчання.
Надані діагностичні матеріали: тести, анкети, вправи та конспекти корекційних занять з формування мотиваційної готовності, позитивного ставлення дітей до навчання в школі.
Матеріал може буде корисним практичним психологам дошкільної ланки освіти, вихователям.

Назаренко Ірина Іванівна,

вихователь логопедичної групи ДНЗ № 3 м.Вільногірська.

Заняття з розвитку мовлення за мотивами творів В.О.Сухомлинського. Розвиваємо зв’язне мовлення

(51 с.)
Пропонована розробка містить у собі 36 занять з розвитку мовлення та грамоти з використанням творів В.О.Сухомлинського. Заняття підібрані за тематикою та розраховані на проведення раз на тиждень впродовж року.
Рекомендовано вихователям логопедичних груп та педагогам дошкільних навчальних закладів.

Сафонова Анастасія Федорівна

, вихователь фізичної культури КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Назустріч один одному

(30 с.)
Робота висвітлює тему гармонізації дитячо-батьківських відносин засобами фізичної культури. Наведені різні форми роботи з родиною, рекомендації для батьків щодо організації фізичного виховання вдома, різні види сумісних занять, тренінгових вправ.
Робота розрахована на вихователів, батьків, вихователів фізичного виховання.

Сергієнко Ірина Дмирівна

, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Формування екологічної свідомості

(20 с.)
Досвід роботи надає цікаві форми ознайомлення дітей з різноманітністю тварин і рослин у природі, особливості їхньої поведінки, будови та взаємозв’язку.
До роботи увійшли інтегровані заняття, вправи, сюжетно-дидактичні ігри, спрямовані на формування екологічної компетентності дошкільників, їх пізнавального інтересу, а також пошуково-дослідницька діяльність дітей.
Матеріал зацікавить вихователів, батьків.

Чернобривець Оксана Миколаївна

, вихователь КДНЗ (центр розвитку дитини) №2 «Веселі дзвіночки», м. Вільногірськ.

Краєзнавство – перший крок у вихованні патріотичних почуттів

(30 с.)
В роботі розкриті шляхи, методи, способи формування громадянської компетентності дітей дошкільного віку через ознайомлення з рідним містом, його історією, визначними місцями та видатними людьми.
Надана авторська розмальовка «Вільногірськ – мій рідний дім».
Матеріал буде цікавий вихователям, вихователям-методистам для використання у роботі зі старшими дошкільниками.

м.Жовті ВодиБєлова Тетяна Валеріївна

,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №4 м. Жовті Води.

Формування та розвиток базових компентностей особистості

(32 с.)
Творчий проект застосування інноваційних технологій щодо формування та розвитку базових компетентностей особистості.

Гусак Тетяна Анатоліївна

,

вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 34 м. Жовті Води.

Інтерактивні технології формування життєвої компетентності особистості

(38 с.)
Розкрито роль інтерактивних технологій у формуванні життєвої компетентності дошкільника. Додається конспект тренінгу «У згоді зі Світом, у згоді з Собою».

м.МарганецьБілоцерківська Вікторія Володимирівна

, вихователь дошкільного навчального закладу № 2 м. Марганця.

Розвиток креативних здібностей та виховання гармонійної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій в корекційно-відновлювальній роботі у дітей з вадами зору

(86 с.)
Досвід містить методичні та практичні рекомендації щодо корекційно-відновлювальної роботи в групах для дітей з вадами зору засобами образотворчого мистецтва. Особливої уваги заслуговують матеріали досвіду, направлені на розвиток сенсомоторики, кольоророзрізнення, дрібної моторики пальців рук, фіксації погляду, узгодження в роботі очей і рук. удосконалення координації рухів, точності виконання дій, мислення, фантазії. Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів, практичним психологам, тифлопедагогам, батькам.

Дорошенко Галина Іванівна

, вихователь дошкільного навчального закладу № 18 м. Марганця.

Фізичне виховання дітей з використанням інноваційних технологій та елементів народознавства як складова у всебічному розвитку особистості дитини

( 60 с.)
Досвід розкриває багатопланову роботу з фізичного виховання як головного засобу формування освіченої, творчої особистості з міцним фізичним і психічним здоров’ям. Поряд з традиційними формами фізичного виховання пропонуються і нетрадиційні: лікувальна фізкультура, психогімнастика, психотренінг, дихальна та пальчикова гімнастика, прийоми самомасажу. Представлений матеріал з народознавства сприяє підвищенню рухової активності дітей. Рекомендовано вихователям, інструкторам з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів, батькам.

Литвин Наталя Василівна

, завідуюча дошкільного навчального закладу,

Булах Ольга Леонідівна

, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 2 м. Марганця.

Активізація батьків до співпраці з педагогічним колективом на основі індивідуального та диференційованого підходів

(50 с.)
Пріоритетним питанням досвіду є залучення батьків до активної співпраці з педагогічним колективом, пошуку шляхів взаєморозуміння, використання сучасних форм роботи з батьками. Розкрито систему роботи консультативного психолого-педагогічного пункту «Паросток» для батьків, діти яких не відвідують дошкільний навчальний заклад. Заслуговують на увагу практичні матеріали досвіду, які складені згідно віку дітей та допоможуть у підготовці дітей до навчання у школі. Рекомендовано вихователям ДНЗ, практичним психологам, батькам.

Яцків Лариса Іванівна

, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 5 м. Марганця.

Індивідуальність як унікальність кожної дитини

(81 с.)
Подано теоретичний та практичний матеріал з проблеми забезпечення творчого розвитку особистості дітей дошкільного віку, навчання дитини мислити та діяти творчо. Містить матеріали гурткової роботи. В основі лежить ідея раннього виявлення та розвитку творчих здібностей кожної дитини через проблемно-пошукові завдання, вправи, розвиваючі ігри, ігрові тренінги на розвиток уяви, мислення. Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів, батькам.

м. ОрджонікідзеБовтько Тетяна Василівна

, вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 11 «Сонечко» (ясел-садка) комбінованого типу культурологічного спрямування м. Орджонікідзе.

Організація гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку як засіб формування культури праці

(73 с.)
У досвіді роботи викладено сучасні підходи до організації гурткової роботи у ДНЗ.
Запропоновано систему інтеграції мистецьких видів діяльності в організацію дитячої праці. Розроблено модель роботи з дітьми у напрямку ранньої профорієнтації. Поглиблена робота в даному напрямку допоможе сформувати життєві компетенції дитини, зміцнить загальну культуру, сприятиме вихованню творчої індивідуальності, яка поважатиме національні традиції.
Матеріали пропонують нетрадиційні, цікаві форми роботи з дітьми. Додатки розкривають зміст і форми проведеної роботи, адресовані педагогам-дошкільникам.

Гаврильців Антоніна Василівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу №21 «Казка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м.Орджонікідзе.

Збагачення словника дітей раннього віку за рахунок слів, пов’язаних зі сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам»

(126с.).
В досвіді ґрунтовно висвітлена робота по збагаченню словника дітей раннього віку за рахунок слів, пов'язаних зі сферами життєдіяльності «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».
Підбірка дидактичних, рухливих ігор, потішок, віршів, інсценівок дозволяє збагатити словник дітей, мова набуває зв’язного характеру.
Значне місце у своєму досвіді вихователь відводить проблемі залучення родини до участі в навчально-виховному процесі.
Матеріалами досвіду можуть скористатися педагоги, батьки та всі, хто причетний до виховання дітей.

Забуга Юлія Степанівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Розвиток мовленнєвої компетентності дітей раннього віку засобами сенсорної діяльності

(77 с.)

Маючи досконалі знання з питання формування комунікативно-мовленнєвої компетенції у дітей молодшого дошкільного віку, автор обґрунтовує свій досвід на науковій основі, а також творчо підходить до вирішення проблеми, шляхом комплексного підходу до формування розвиненого мовлення та лексичного збагачення дитини.

Автор досвіду доводить, що необхідно розпочинати формувати комунікативно-мовленнєву компетентність як можна раніше, використовуючи різноманітні форми та методи роботи з дітьми. Цей практичний матеріал може стати в пригоді вихователям груп дітей раннього віку, які зацікавлені в ефективності формування у дітей комунікативно-мовленнєвої компетенції.

Зернаєва Лариса Петрівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу №22 «Усмішка» (ясел-садка) комбінованого типу фізкультурно-оздоровчого спрямування м. Орджонікідзе.

Впровадження складників здоров’я сфери життєдіяльності «Я сам» БКДО

(103 с.)
У досвіді представлено календарно-тематичне планування, підбірка інтегрованих конспектів занять та ранкових бесід з дітьми, практичний матеріал і консультації для батьків «Валеологічна скарбничка дидактичних ігор».
Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Колесник Ольга Миколаївна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу №22 «Усмішка» (ясел-садка) комбінованого типу фізкультурно-оздоровчого спрямування м. Орджонікідзе.

Розвиток особистості дитини через збагачення сюжетно-рольових ігор національними, фольклорними та сучасними мотивами

(141 с.)
Методичний посібник розкриває основи сюжетно-рольової гри, що є невід’ємною складовою дитинства.
Пропонуються цікаві розробки сюжетно-рольових ігор, перспективне планування, фольклорні ігри, конспекти занять « Школи спілкування», робота з батьківської громадою та педагогами.
Заслуговує на увагу моніторингове дослідження через використання різноманітних ігрових методів та прийомів моделювання емоційно збагачених ситуацій.
Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів, батькам.

Котарєва Ірина Іванівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу №21 «Казка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м.Орджонікідзе.

Переорієнтація на нові принципи організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку через технологію «Психолого-педагогічного проектування» за БКДО, сфера «Культура», субсфера «Предметний світ»

(120 с.)
У досвіді представлено планування за технологією «Психолого-педагогічного проектування за БКДО сфера «Культура», субсфера «Предметний світ».
Автор досвіду доводить, що саме технологія психолого – педагогічного проектування дає можливість розвинути творчу активність дітей, вміння досліджувати, самостійно шукати відповіді на питання, тому вихователь вважає за доцільне використовувати П3 в роботі зі своїми вихованцями.
Важливо, що діти навчилися не лише користуватися предметами, а й цінувати, берегти їх, поважати працю, вкладену людьми в їх виготовлення, орієнтуватися в правилах адекватної і безпечної поведінки у взаємодії з предметним світом. Рекомендовано вихователям дошкільних закладів.

Мельникова Віра Михайлівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 3 «Червоні маки» (ясел-садка) загального типу соціально-морального спрямування м. Орджонікідзе.

Формування внутрішніх соціально-моральних інстанцій дошкільника

(55 с.)
У досвіді представлено практичний матеріал щодо формування у дитини соціально-моральних навичок. Переорієнтація освітньо-виховного на позиції гуманізму сприяє розвитку інноваційної особистості дошкільника. Подані матеріали забезпечують здійснення планомірного розвитку у дітей морально-етичних інстанцій, правил етики, естетики. У досвіді використано матеріали зі спадщини В.О. Сухомлинського.

Новохрещена Ольга Володимирівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 3 «Червоні маки» (ясел-садка) загального типу соціально-морального спрямування м. Орджонікідзе.

Формування дитячої субкультури через національно-патріотичне виховання

(29 с.)
У досвіді обґрунтовані нові підходи до забезпечення формування у дошкільників основ національної самосвідомості через активні форми і методи навчання. Цікавим є дослідження по ознайомленню дітей дошкільного віку з традиціями українського народу через психолого-педагогічне проектування, блочно-тематичне планування.
Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Сафонова Наталія Андріївна

,

завідуюча комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Проектна культура в дошкільному навчальному закладі

(45 с.)
Автор, маючи досконалі знання, навички роботи з кадрами та дітьми, обґрунтовує свій досвід на науковій основі, а також розробляє творчі підходи до вирішення проблеми здійснення освітньо-виховного процесу в ДНЗ на проектній основі.
Головна мета досвіду – створення нової сучасної злагодженої системи, що призводить до серйозних змін в ефективності навчально-виховного процесу. Саме за рахунок уведення в практику роботи ДНЗ системи проектування стало дійсно можливим виконання завдання: організація розвивальної педагогічної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.
Досвідом можуть скористатися керівники дитячих дошкільних закладів. В ньому вони знайдуть багато цікавого та корисного для практичного застосування.

Сбоєва Людмила Степанівна

, вихователь Комунального дошкільного навчального закладу № 13 «Малятко» (ясел-садка) комбінованого типу корекційно-відновлювального спрямування м. Орджонікідзе.

Психолого-педагогічне проектування розвитку логіко-математичної компетентності у дітей з вадами мовлення старшого дошкільного віку

(155 с.)
Одним із основних шляхів розв’язання поставленої проблеми є продумане використання психолого-педагогічного проектування через різні багатофункціональні форми організації навчально-виховної роботи, впровадження власного педагогічного досвіду з метою формування основ логіки та математики у дітей з особливими освітніми проблемами.
В досвіді роботи заслуговує на увагу різноплановість, варіативність, систематичність матеріалу для роботи з дітьми, батьками та педагогами.
Методично-практичний матеріал стане у пригоді педагогічним колективам спеціалізованих груп в організації практично-педагогічної інноваційної діяльності.

Сокол Галина Василівна

,

вихователь Комунального дошкільного навчального закладу № 5 «Червона Шапочка» (ясел-садка) комбінованого типу художньо-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Формування культури здоров'я дошкільників з особливими потребами шляхом використання сучасних корекційно-відновлювальних та здоров'єзберігаючих технологій

(102 с.)
У досвіді відображено комплексний підхід до формування психічного та фізичного здоров'я вихованців, які мають порушення опорно-рухового апарату.
Заслуговують на увагу перспективні плани роботи валеологічної студії «Абетка здоров'я» та батьківського клубу «Здоровий малюк», діагностична карта визначення рівня сформованості культури здоров'я вихованців з методикою проведення обстеження, практичний додаток для роботи з учасниками освітньо-виховного процесу щодо формування у дошкільників свідомого ставлення до життя, власного здоров'я, усвідомлення його пріоритету.
Рекомендовано вихователям дошкільних закладів, інструкторам лікувальної фізкультури.

Чмелівська Лідія Миколаївна

,

вихователь-методист Комунального дошкільного навчального закладу №16 «Берізка» (ясел-садка) «Центру розвитку дитини» м.Орджонікідзе.

Формування інноваційної особистості педагога.


У досвіді представлені

матеріали міської майстерні гуманної педагогіки з проблеми: Застосування проектної технології в процесі організації краєзнавчої роботи з дошкільниками.

Зазначені форми роботи з даної проблеми сприяють підвищенню науково-теоретичної обізнаності педагогів у пріоритетних напрямках розвитку дошкільної ланки освіти в умовах модернізації, рівня професійної майстерності слухачів із опорою на їхній досвід використання проектної технології у роботі з дітьми; виробленню стійких педагогічних умінь здійснення гуманного особистісного підходу до дитини у напрямку формування інноваційної особистості.

Чумаченко Лілія Григорівна,

музичний керівник Комунального дошкільного навчального закладу № 23 «Попелюшка» (ясел-садка) загального типу гуманітарно-естетичного спрямування м. Орджонікідзе.

Педагогічні основи формування художньо-практичної творчої діяльності старшого дошкільника засобами музики, хореографії, театру

(105 с.)
Досвід заслуговує уваги з точки зору накопичення та упорядкування матеріалу, в якому простежується тісний зв'язок освітньо-виховного процесу і системи роботи з дітьми та батьками. Робота містить цікавий практичний матеріал, як то: конспекти занять з різних видів діяльності, розробки сценаріїв свят, консультації, цікаві та оригінальні форми з дітьми та батьками. На заняттях діти грайливо, весело вчаться хореографічним та вокальним вмінням і навичкам, на заняттях гуртка розучують міні-спектаклі, вчаться володіти своїми емоціями, мімікою, жестами, тілом.
Цей практичний матеріал стане в пригоді музичним керівникам, які зацікавлені в ефективності формування у дітей художньо-практичної творчої діяльності.

м. ПершотравенськТельнова Лариса Миколаївна,

завідуюча ДНЗ «Калинка»,

Трифонова Ольга Вікторівна,

методист ДНЗ «Калинка» м. Першотравенска

Створення предметно-розвивального середовища в сучасному дошкільному закладі

(51 с.)
Робота розкриває значення предметно-розвивального середовища, містить методичні рекомендації щодо практичного обладнання ігрових куточків (центрів, зон) з урахуванням сучасних вимог, містить фотоальбом із зображенням різноманітних куточків за видами діяльності (ігрова, художня, трудова, театралізована тощо).
Рекомендується для керівників, методистів та вихователів ДНЗ.

м. СинельниковеАдаменко Надія Валеріївна

, музичний керівник дошкільного навчального закладу № 5 м. Синельникового.

Чарівне Сонечко

(38 с.)
У досвіді запропоновано систему музичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Цінним у досвіді є те, що передбачено ознайомлення дітей раннього віку з музичною грамотою засобами навчання грі на традиційних та нетрадиційних музичних інструментах.
Рекомендовано музичним керівникам дошкільних навчальних закладів/

Блошенко Олена Іванівна

, завідуюча дошкільним навчальним закладом № 1 м. Синельникового.

Планування пізнавальної діяльності у першій молодшій групі

(20 с.)
У досвіді представлено планування пізнавальної діяльності для дітей першої молодшої групи. Розроблений проект надасть допомогу педагогам при плануванні навчально-виховного процесу.
Цінним у досвіді є підбірка авторських ігор, які допоможуть дітям оволодіти життєво необхідними вміннями, сприятимуть художньо-естетичному, мовленнєвому, пізнавальному та креативному розвитку малят.
Рекомендовано вихователям раннього дошкільного віку.

Блошенко Олена Іванівна,

завідуюча дошкільним навчальним закладом № 1 м. Синельникового,

Лимар Ала Яківна,

вихователь дошкільного навчального закладу № 1 м. Синельникового.

Малятки-зернятки, спритні рученятки

(20 с.)
У досвіді представлено підбірка авторських дидактичних ігор для дітей раннього віку з пізнавального, мовленнєвого, емоційно-соціального, виховання здорового способу життя та фізичного, художньо-естетичного розвитку.
Ігри спрямовані на розвиток у дітей дрібної моторики рук, мовлення, пізнавальних процесів мислення, пам’яті, підібрані з урахуванням авторського дидактичного посібника «Чарівні дерева».
Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Бикова Тетяна Володимирівна,

завідуюча дошкільним навчальним закладом № 4 м. Синельникового.

Соціалізація - навчання жити в суспільстві /методичний аспект

(18 с.)
Творчий доробок представлений розробками з використання інноваційних технологій в організації роботи з педагогами ДНЗ.
Цінність досвіду в його інноваційному потенціалі – комбінаторному, як одного із способів створення умов для застосування педагогами методів активного навчання в роботі з дітьми як складової частини інноваційної технології, що стимулює до самостійної пізнавальної діяльності, створює умови для творчості, до педагогіки співробітництва.
Рекомендовано методистам дошкільних навчальних закладів.

Пискун Олена Іванівна,

вихователь дошкільного навчального закладу № 5 м. Синельникового.

Створення оптимального середовища для розвитку пізнавальної сфери дітей 2 -3 року життя (

20 с

.)


У досвіді представлено методичні рекомендації по організації предметно-ігрового розвивального, належного мовного середовища, створення оптимальних умов екологічного розвитку у групі дітей 2 – 3 року життя.
Розроблені вимоги до організації пізнавальної діяльності, які мають забезпечити педагоги та батьки, щоб дитина раннього віку зростала компетентною.
Цінним у досвіді є спрямування педагогів на реалізацію завдання Базової програми „Я у Світі” по впровадженню нових форм і методів роботи, підходів до організації навчально-виховного процесу та у створенні предметно-розвивального середовища для забезпечення умов для повноцінного розвитку дошкільнят.
Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Савко Ольга Юріївна,

вихователь дошкільного навчального закладу № 1 м. Синельникового.

Чарівний папір

(20 с.

)


До досвіду ввійшли теоретичні матеріали з історії виникнення витинанок, план гуртка, конспекти практичних занять з дітьми.
Матеріал спрямований на розвиток у дітей старшого дошкільного віку творчості, конструктивного мислення, рухової та зорової пам’яті, дрібної моторики рук, естетичного смаку, розвитку креативності.
Цінним у досвіді є можливість використання його вихователями початківцями в організації та плануванні гурткової роботи з дітьми старшого дошкільного віку.
Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Ушакова Людмила Григорівна,

методист дошкільного навчального закладу № 5м. Синельникового.

З казкою подружиш – здоровим будеш

(30 с.)
Дбаючи про реалізацію компетентнісного підходу, заявленого Базовою програмою „Я у Світі”, у досвіді представлено добірку авторських інтегрованих занять для дітей 5-6 років, зокрема зі сфери життєві „Я сам”, які активізують вже набуті дітьми знання та сприяють їх застосуванню на практиці, шляхом включення відповідних завдань до цікавих ігор.
Цінним у досвіді є можливість широко впроваджуючи в практику інтегровані заняття, забезпечувати цілісний комплексний розвиток малят, їхню життєву компетентність, передбачати їх психологічний супровід, змінювати процес взаємодії вихователів з дітьми.
Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

м. ТернівкаУварова Людмила Йосипівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Зоряний» м. Тернівки.

Формування у дошкільників основ безпеки життєдіяльності

(80 с.)
У досвіді представлено необхідний матеріал для формування у дітей гігієнічних навичок, основ здорового способу життя та норм безпечної поведінки.
Цінним у досвіді є використання сучасних нетрадиційних методів та прийомів, які формують у дітей розуміння того, що своє здоров’я, своє життя треба вміти берегти і захищати.
Рекомендовано вихователям груп раннього віку.

Ярусевич Олена Олександрівна,

вихователь комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Зоряний» м. Тернівки.

Формування культури поведінки та моральних якостей у дошкільників за допомогою проблемних та педагогічних ситуацій

(80 с.)
У досвіді подаються сучасні нетрадиційні методи та прийоми, які за допомогою створених педагогічних та проблемних ситуацій, в ігровій діяльності навчають дітей життєвій необхідності особистісно-орієнтованому спілкуванню, підвищенню культури поведінки, шляхетності у взаєминах з однолітками та дорослими.
Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Верхньодніпровський районАкулова Наталія Олександрівна,

вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу № 2.

Співдружність дошкільного навчального закладу та родини – запорука гро­мадянського зростання дошкільнят

(6 с.)
Досвід розкриває різноманітність форм та методів роботи з батьками, пропонується модель взаємодії дошкільного навчального закладу та родини. В досвіді представлено конспекти занять, консультації, анкети та поради батьками.
Рекомендовано педагогам дошкільних навчальних закладів.

Андрієнко Наталія Борисівна

, вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу №1,

Караул Любов Антонівна,

вихователь Дніпровського дошкільного навчального закладу № 1.

Світ чудес – вишиванки

(8 с.)
Представлений досвід розкриває комплексний підхід до організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі з використанням народної творчості, спрямований на розвиток у дошкільників емоційної, морально-вольової, психічної сфери.
Досвід може використовуватися як педагогами ДНЗ, так і батьками.

Бражнік Олеся В’ячеславівна

, вихователь фізичної культури Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Конспекти занять:


«Подорож до казки»

(6 с.)

«Свято Чомусиків

» (8 с.)

«Космічні пригоди»

(8 с.)

«Путешествие по джунглям

(4 с.)
Збірник конспектів занять, де вихователь фізичної культури розкриває механізм спонукання дошкільників до активної пізнавальної діяльності, закріплює знання дітей про космос, явища природи за допомогою нестандартних методів і прийомів, які використовують на занятті по фізичній культурі. Використовуючи нетрадиційну методику М.М.Єфименка, вихователь допомагає розкрити творчу особистість, уміння дітей фантазувати та знаходити вихід із надзвичайних ситуацій.
Розраховано на вихователів, вихователів фізичної культури.

Вавушко Галина Борисівна,

вихователь Новомиколаївського дошкільного навчального закладу.

Екологічний проект «Життя тварин взимку». Субсфера «Природа планети Земля».

(14с.)


Заняття уточнює та узагальнює знання дітей про умови та спосіб життя тварин взимку. Виховує любов до природи

.


Розраховано на вихователів дошкільних груп.
Рекомендовано для вихователів та батьків.

Костюченко Лариса Миколаївна,

вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу,

Плюйко Людмила Іванівна

, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу,

Стрижак Валентина Миколаївна

, вихователь Пушкарівського дошкільного навчального закладу.

Сфера життєдіяльності Природа. Еколого-валеологічне виховання, тема «Учімося любити природу»

(15 с.)
У даному посібнику представлені практичні природоохоронні заходи, широка пропаганда щодо охорони комах, матеріали містять практичні завдання та підібрані художні твори, спрямовані на реалізацію завдань сфери «Природа» базової Програми « Я у світі».
Рекомендовано вихователям дитячих дошкільних закладів.

Крайнік Ольга Михайлівна

, вихователь-методист Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Перспективне планування роботи з валеології та безпеки життєдіяльності

(6 с.)
Для усвідомленого ставлення до свого здоров’я дошкільникам необхідно засвоїти знання про свій організм, гігієнічні норми поведінки, праці, навчальної та ігрової діяльності, який вона вдосконалюватиме все життя. Цю роботу з дітьми можна планово і систематично проводити з дітьми, використовуючи даний посібник.
Розрахований на методистів, вихователів, вихователів (інструкторів) фізичної культури.

Шевкаленко Олена Володимирівна

,

музичний керівник

Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8,

Чуприна Юлія Григорівна

,

вихователь естетичного циклу Верхньодніпровського дошкільного навчального закладу № 8.

Конспект заняття «Навчаємось цікаво»

(6 с.)
Комплексне бінарне заняття передбачає спонукання до творчої активності дошкільнят та творчої співпраці педагогів. Конспект розроблено за новою програмою розвитку дошкільників «Я у Світі», сфера «Культура», змістовна лінія «Світ мистецтва».
Розраховано на музичних керівників, вихователів, вихователів зображувальної діяльності.

Шмідт Віра Андріївна,

завідуюча дошкільним навчальним закладом №8.

Досвід роботи ясла-садка по створенню системи виховання здорового способу життя та безпечної поведінки дошкільників

(60 с.)
Даний посібник розкриває головні завдання науково-педагогічних принципів створення системи виховання безпечної поведінки дошкільників і має практичну спрямованість.
Розрахований на методистів, вихователів, вихователів (інструкторів) фізичної культури.

Дніпропетровський районГончар Тетяна Іванівна,

логопед вищої категорії ДНЗ №6 «Червона Шапочка»

Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Розвиток фонематичних процесів у дітей дошкільного віку з мовленнєвими недоліками (корекційно-відновлювальна робота) (

9 с.)
Головна мета посібника – створення умов для розвитку операцій слухової уваги та пам’яті, формуванні фонематичного сприймання, аналізу та синтезу, фонематичних уявлень у дітей дошкільного віку з вадами мовлення. Пропонуються ігрові завдання для розвитку фонематичного аналізу.
Рекомендовано для логопедів, вихователів дитячих садків, батьків.

Волошко Оксана Петрівна

, вихователь ДНЗ №7 „Івушка” Підгородненської міської ради Дніпропетровського району.

Узагальнений досвід нетрадиційних форм роботи з дітьми із зображувальної діяльності „Витівки фарби-чарівниці” (

30 с.)
Для розвитку творчої уяви дошкільнят вихователь пропонує малювання різноманітними матеріалами та розважальними (нетрадиційними) техніками: пальцями, долонькою, квачиком, свічкою; гармонійно поєднує класику та сучасність, традиції та новаторство, універсальне та індивідуальне.
В роботі вміщено витяг з плану роботи вихователя і конспекти занять. Матеріал розрахований на вихователів дошкільних навчальних закладів.

Пуздря Тетяна Миколаївна

,

вихователь ДНЗ №7 „Івушка” Підгородненської міської ради Дніпропетровського району.

Формування моральних якостей патріотів малої батьківщини

(

25 с.)
Досвід вміщує матеріали з історії України і рідного міста, обереги та їх значення в житті українців, про народні традиції, обряди, свята. Розкриває особливості організації роботи педагогічного колективу щодо активізації цього напрямку роботи в дошкільному закладі.
Рекомендовано для використання вихователям дошкільних навчальних закладів.

Яцишина Луїза Михайлівна,

завідуюча ДНЗ №2 „Берізка” Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району,

Шевченко Олена Володимирівна

, методист ДНЗ №2 „Берізка” Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Як навчити дитину думати

(70 с.)
Наш досвід роботи розкриває проблему використання основних методів ТРВЗ для креативного та інтелектуального розвитку дітей, допомагає вихователям добирати оптимальні технології та найбільш результативні методи для підвищення ефективності роботи з дітьми.
Свій досвід ми рекомендуємо використовувати педагогам дошкільних закладів в практичній роботі з дітьми.

Яцишина Луїза Михайлівна,

завідуюча

ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Літо – цемаленьке життя

(

8 с.)
Матеріали досвіду розкривають новітні підходи до створення оптимальної моделі оздоровчо-розвивальної роботи з дітьми в літній період на основі впровадження продуктивних та здоров’язберігаючих технологій.
Автор досвіду пропонує систему адміністративних заходів, науково-методичного супроводу, заходи для батьків та педагогів щодо проведення літнього оздоровлення дітей.

Шевченко Олена Володимирівна,

практичний психолог, методист ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Подорож до Пісочної країни

(

32

с.)
Матеріали досвіду розкривають проблему використання ігор на піску, як одну із форм природної діяльності дитини.
Створення картин з піску, придумування різних історій дозволяє малюкам передавати свій життєвий досвід і знання, відкривати разом з дорослими закони довкілля.
Пропонуються дидактичні ігри та вправи, які можна провести в піску з дітьми, а також конспекти занять. Заслуговує на увагу матеріали консультацій для батьків.

Мороз Ірина Володимирівна,

вихователь ДНЗ № 2 «Берізка» Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району.

Ми з вами, ви з нами й всі ми – разом (

73

с.)
Пропонуються цікаві форми роботи, які допоможуть залучити батьків до участі в житті дитячого колективу, будуть спонукати їх до підвищення своєї педагогічної культури, допоможуть відчути себе активними учасниками навчально-виховного процесу дитячого садка.
Автор ділиться досвідом роботи з батьками через такі форми спільної діяльності з батьківською громадськістю як семінари-практикуми „батьківські посиденьки”, „день відкритих дверей” тощо.

Криворізький районКарачун Людмила Петрівна

, вихователь Новопільського дошкільного навчального закладу «Снігуронька» Криворізького району.

Збереження фізичного здоров’я дошкільників через використання нестандартних методик

(44 с.)
Даний досвід пропонує матеріал по формуванню здорового способу життя вихованців, систему рухових умінь і навичок, нестандартні методики з фізичного розвитку дітей дошкільного віку: у-шу, бебі-йога, хат-ха йога, кунг- фу, мімічні та пантомімічні рухи, оздоровчі комплекси з елементами психогімнастики, вправи системи ігрового стрейтчингу, асану, дихальної гімнастики, вправи-мудри, пластик-шоу, ритмічної гімнастики.
Досвід допоможе вихователям вирішити проблеми фізичного виховання в єдності фізичного, духовного, соціального і психічного благополуччя особистості.
Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів.

Паливода Тетяна Михайлівна

, вихователь Лозуватської школи – саду Криворізького району.

Проектна культура вихователя

(14 с.)
Даний матеріал презентує психолого – педагогічний проект «Проектна культура вихователя». Кінцевим результатом роботи над проектом є практико -методичний посібник «Планую за програмою «Я у світі» (старший вік дітей). У ньому автор подає оригінальну блочно – тематичну технологію побудови тематичного, перспективного планів на рік за 9-ма тематичними циклами, сферами життєдіяльності, лініями розвитку та дві форми календарного плану. Вона базується на принципах інтегрованого підходу до організації життєдіяльності дітей, системної послідовності, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Вихователь подає також алгоритми, схему – порадник по організації буття дошкільника.
Рекомендовано для вихователів дошкільних закладів.

Рибак Любов Іванівна

, завідуюча Новопільським дошкільним навчальним закладом «Снігуронька» Криворізького району.

Організація розвивального середовища як умова розвитку життєвої компетентності дітей дошкільного віку

(60 с.)
В колективному досвіді вихователів дошкільного закладу розкрита система роботи по створенню розвивального середовища, яке дає можливість успішному переходу до роботи по Базовій програмі «Я у світі», сприяє формуванню життєвої компетентності дітей, творчої активності, креативному мисленню.
Досвід включає теоретичне, обслуговування та практичний матеріал по створенню розвивального середовища в дошкільних закладах.
Рекомендовано керівникам та вихователям дошкільних закладів.

Магдалинівський районКабанець Олена Олексіївна,

вихователь Магдалинівського дошкільного навчального закладу №1 «Ромашка».

Забезпечення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасному дошкільному закладі

(35 с.)
У досвіді розкрита система зміцнення здоров’я дітей, яка передбачає різноманітні форми та методи загартування організму дитини. Зібрано теоретичний та практичний матеріал з даної теми.
Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів.

Черниш Валентина Вікторівна,

вихователь Магдалинівського дошкільного навчального закладу №2 «Веселка».

Громадянське виховання в дитячому садку

(25 с.)
Підбір матеріалів спрямований на формування особистості громадянина України, якому притаманні громадська культура, усвідомлення цінності свобод, прав людини та виконання ним своїх обов’язків, відповідальність, готовність до активної участі у громадському житті.
Рекомендовано вихователям дошкільних навчальних закладів та батькам дошкільнят.

Нікопольський районЖулай Наталя Олексіївна

,

завідувачка Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Вінник Світлана Володимирівна

, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Курдуп Лариса Іванівна

, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району,

Цимбал Інна Олександрівна

, вихователь Кам’янського ДНЗ Нікопольського району.
4 5 6 7 8 9 ... 51
Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная